Tio Guds bud är 286 ord långa (2 Mosebok 20 kapitlet i den officiella översättningen från år 2000). Idag gällande lagar och förordningar som börjar på bokstaven A är 470 till antalet (räknat från förteckningen i http://www.notisum.se).

Samhället har gjort livet alltför krångligt. Och staten klarar inte av att leva upp till rimliga förväntningar på att reda upp i djungeln av lagar och förordningar.

Europadomstolens vanligaste klagomål på Sverige är att medborgarna inte får rättegång inom skälig tid. Tio av tjugo fällande domar de senaste tio åren berodde på att rättvisan var för långsam. Därutöver betalade svenska staten frivilligt skadestånd i 37 anmälda fall för att staten efter en anmälan till Europadomstolen insåg att saken skötts fel och att målet skulle vara förlorat i Strasbourg.

Ibland handlar det om brottmål, men inte sällan är det medborgare som inte får sina civila rättigheter prövade i tvister med staten, till exempel om skatter, bygglov och liknande.

Centrum för Rättvisa har granskat hur den långsamma rättvisan ser ut i verkligheten. Vid årsskiftet hade 23.361 ärenden legat mer än ett år i samma instans. 2.974 ärenden hade legat mer än tre år i samma instans. Lägg därtill att de flesta saker kan prövas i tre instanser.
Centrum för Rättvisa tittade särskilt på Regeringsrätten, som innan den prövar ett mål ska pröva om målet över huvud taget ska tas upp till behandling (ges prövningstillstånd). Det var 200 ärenden som uppfyllde kravet på att prövningstillstånd inte hade prövats inom två år OCH att Regeringsrätten varit inaktiv i minst nio månader.

Ibland händer det att parter försöker förhala en rättegång genom att dra ut på tiden för inlagor etc, eller helt enkelt genom att hålla sig undan. Ibland kan det var mycket komplicerade ärenden, som av det skälet tar lång tid. Men det är trots allt undantag. För även när bollen ligger hos domstolen händer det alltså inte så sällan att ingenting alls sker i processen under långa tider.

Ett rättssamhälle måste ha fungerande domstolar. Sverige har det inte fullt ut.