En av sossarnas huvudfrågor inför valet tycks vara att slå hårt mot friskolorna, göra svårt för dem, helst avskaffa dem. Argumentet man hör är att skattebetalarnas pengar inte ska gå till utdelningar. De partier som inte direkt är motståndare till friskolor tycks hålla tyst i just den frågan. Varför frågar vi oss.

Vinst och utdelningar uppstår när ett företag drivs effektivt och ger vinst. Det är något som bör uppskattas överallt. Om någon lyckas driva en skola så effektivt att den ger ett överskott talar den om att andra skolor inte sköts effektivt. Det gäller framförallt kommunala skolor, som när de inte ger överskott (vilket normalt inte är fallet) har en bottenlös brunn i form av skattebetalarnas pengar att ösa ur för att täcka förlusterna och ineffektiviteten.

Samma princip bör gälla i vården. Regionerna sköter inte verksamheten effektivt, vilket görs av privata företag som på vissa mindre områden kan erbjuda konkurrenskraftiga alternativ till den skattefinansierade vården.

Också här handlar det om att skattebetalarnas pengar går till utdelningar (i ett fåtal stora vårdföretag) eller till extra förmåner till dem som driver små lönsamma enheter (vilket gäller många små effektiva vårdföretag som gör ett bättre jobb än regionernas byråkratiska kolosser).

Ingen klagar på att Saab gör vinst på att sälja vapen till Försvaret (utdelning av pengar som ursprungligen kommer från skattebetalarna), att byggföretagen tjänar pengar på att bygga kommunalhus och simhallar eller att Volvo tjänar pengar på att sälja bilar till kommunala och statliga myndigheter. Vi ser det som självklarheter. Och inte ens sossarna klagar på att skattebetalarnas pengar hamnar som utdelningar i de här företagen.

Det handlar om att få så mycket valuta som möjligt för skattepengarna. Att verksamheten sköts effektivt. De privata företagen som gör vinst gör inte enbart det för egen del, de tvingar även ineffektiva statliga eller kommunala verksamheter att skärpa sig så att de inte blir helt utkonkurrerade.

Den här effektivitetspiskan behöver utnyttjas också i vården och skolan. Vi behöver HÖGRE vinster i vård och skola för att få ner kostnaderna för skattebetalarna.

Det är dåligt att de partier som förordar friskolor och vårdval inte är beredda att försvara vinstens och utdelningarnas centrala betydelse.