Den nye finansministern Bosse Ringholm har ett förflutet som finanslandstingsråd i Stockholms län. När han tillträdde var det budgetunderskott och Bosse Ringholm lovade att han skulle ordna en budget i balans. En del av den balansen ordnades genom skattehöjningar. En annan del genom ett bokföringstekniskt knep, som det finns anledning att hålla ögonen på nu när han ska ta hand om en större kassa än Stockholms-landstingets. I kommuner och landsting har man under många år haft en ganska ansvarslös inställning till pensionskostnader. Företag tecknar antingen försäkringar för sina anställda eller tar upp en skuld i balansräkningen för framtida pensioner. Pensionen är ju en del av dagens lönekostnader, även om just den delen inte betalas ut förrän om tio, tjugo, trettio eller kanske fyrtio år. Kommuner och landsting har räknat med att framtida skattebetalare ska ta hand om pensionskostnaderna för dagens anställda. Först under 1990-talet har frågan på allvar tagits upp till diskussion och många kommuner och landsting har börjat göra reserveringar för en del – men inte hela – pensionskostnaden. Så gjorde även Stockholms Läns Landsting under den borgerliga regim som föregick Bosse Ringholms tid som finanslandstingsråd. Ringholms lösning på landstingets budgetunderskott var radikalt. Han strök helt enkelt pensionsavsättningarna ur budgeten och förklarade att det får väl ordna sig någon gång i framtiden.