Det finns ett parti i Sveriges Riksdag som genom åren helhjärtat ställt upp för mord på över 100 miljoner människor. Det partiet vill se till att skattepengar som satsas på skolan inte hamnar som vinster hos slemma kapitalister. Det märkliga är att Socialdemokraterna som tidigare ställt sig bakom friskolereformen börjat ge efter för Vänsterpartiets tänkande. Inte ens Miljöpartiet, som ofta gett sken av att vara för det småskaliga, vacklar.

Det är dock bara vissa vinster som är så fula att de ska förbjudas. Att bygga skolor är OK. Att trycka läroböcker är OK. Att sälja mat till skolbespisningar är OK. Att betala lön till lärare och vaktmästare är OK. Att organisera själva skolarbetet så att det ger överskott är dock fult och bör förbjudas.

I näringslivet är vinst alltid ett kvitto på att man gjort något bra. Vinst i en skola som drivs i privat regi är ett bevis på att skolan gjort något bra. Den har fått pengar från kommunen som är i nivå med vad andra skolor får, den har varit så bra att den lockat elever (föräldrar är mycket måna om att barnen ska få bra undervisning och kan ägna mycket tid och ansträngningar åt att hitta det bästa som bjuds). Den har betalat tillräckligt bra för att få kvalificerade lärare. Om skolan i det läget visar överskott är den ett föredöme för andra skolor, inklusive kommunala skolor.

Om man köper en stol bryr man sig inte om hur den är tillverkad. Man vill ha en stol som det går att sitta på och en stol som håller. Det är samma med en skola. Man vill ha en skola som håller en bra utbildningsnivå och där eleverna trivs. En sådan skola ger ekonomiskt överskott. Och det är överskottet som gör att “kapitalister” är beredda att satsa pengar och att “entreprenörer” är beredda att satsa tid. Bakom satsningen ligger en idé, ibland men inte alltid kombinerad med ideella motiv. Vi vägrar att tro att politiskt valda kommunalpampar (oavsett parti) är mer lämpliga att organisera en skola än en engagerad pedagog och entreprenör.

Vi har också svårt att tro att någon skulle vara beredd att satsa egna pengar på ett projekt där alla pengar kan gå förlorade om det inte finns en chans att det blir överskott om idéerna förverkligas och man lyckas bra. Utan vinster skulle det inte bli några friskolor, utom möjligen när vissa religiösa samfund står bakom.

Vi ser av resultaten att friskolorna gör bättre ifrån sig. Och att de även får med sig de kommunala skolorna på de orter där de utgör en hälsosam konkurrent till den kommunala skolan. Sämst är kommunala skolor på orter där det inte finns någon friskola. Både kommunala skolor och friskolor är bättre på platser där det finns båda sorterna som tävlar om att vara bäst.

Några skolor som inte levt upp till de förväntningar som har funnits har tvingats lägga ner. Bara de framgångsrika har gett överskott, överskott som hittills varit små. De flesta som satsat på skolan i större skala har använt eventuella överskott för att expandera. Men då vet vi att expansionen sker av ett vinnande koncept.