När tsar Peter den store lät bygga en ny huvudstad, Sankt Petersburg, 1703 skedde det på mark som formellt skulle tillhöra Sverige ännu 18 år (formellt överläts området från Sverige till Ryssland genom freden i Nystad 1721). I slutet av 1700-talet erövrade Ryssland det område som idag är Ukraina, inklusive Krim-halvön. Området var tidigare turkiskt och dessförinnan hade det bott greker i området.

I samband med freden i Nystad lade Ryssland under sig även Estland och Lettland, som tidigare ingått i det svenska väldet. Hundra år senare (1809) erövrade Ryssland hela Finland, som senare var ryskt i drygt hundra år, innan det blev självständigt 1917. Ungefär samtidigt blev Estland, Lettland och Litauen självständiga, för att erövras av Sovjetunionen 1940 och underkastas 50 års sovjetiskt ockupationsstyre. 1939/40 försökte Sovjetunionen också erövra Finland, men finnarna slogs (i motsats till de baltiska folken) och blev bara av med 10 procent av landets yta (befolkningen i området flydde i stor utsträckning till Finland).

1990 lade Ryssland under sig det 4000 kvadratkilometer stora området mellan Moldavien och Ukraina. Området, som bland annat omfattar den från Karl XII välkända staden Bender, kontrolleras av ryska soldater. Formellt är Transnistrien ett självständigt land, men det är inte internationellt erkänt.

Abchasien (9000 kvadratkilometer) och Sydossetien erövrades av Ryssland i kriget mot Georgien 2008. Även om ryssarna i praktiken övertagit Abchasien redan 2002. Sydossetien är på 4000 kvadratkilometer.  Båda områdena beboddes främst av georgier, men dessa flydde i stor utsträckning till Georgien när ryssarna ockuperade områdena.

Krim (28 000 kvadratkilometer) erövrades av Ryssland 2014. Samma år försökte Ryssland erövra Donbas-området, bestående av de ukrainska provinserna Luhansk och Donetsk.

Vladimir Putin har vid flera tillfällen uttalat att Ryssland vill korrigera den ”geopolitiska katastrofen” år 1990, när ett flertal tidigare sovjetiska områden blev självständiga. Bland annat Ukraina, som gav upp hela sin kärnvapenarsenal i utbyte mot det så kallade Budapestmemorandumet från 1994, där Ryssland, USA och Storbritannien lovade att garantera Ukrainas självständighet. Det memorandumet höll i 28 år. Till Sovetunionen har tidigare hört hela Moldavien, samt hela Estland, Lettland och Litauen (samt Belarus, som ju redan i praktiken är ryskkontrollerat). Till Ryssland hörde tidigare hela Finland samt östra Polen. Bara för att ge en uppfattning om vad Vladimir Putin kan drömma om för framtida erövringar.

Ukraina är inte ensamt om att behöva oroa sig för den militärt starke grannen i öst och norr.