Ryska intressen håller för närvarande på att investera 100 miljoner kronor för att rusta upp Slites hamn. Slite på Gotland är den hamn svenska hamn som ligger närmast Sankt Petersburg, där huvuddelen av ryska Österjöflottan är stationerad. Slite ligger också nära den planerade gasledningen mellan de två tidigare svenska städerna Viborg och Greifswald.

Den som besöker Slite idag kan se den ryska närvaron på plats.

President Medvedev uttalade nyligen behovet av en stärkt Östersjöflotta för att den planerade gasledningen är av militärstrategisk betydelse.

Mot bakgrund av detta ställde en av de få moderaterna som inte räknas till de “nya moderaterna” en enkel fråga i Riksdagen. Frågan riktades till försvarsminister Sten Tolgfors och löd enligt följande:

Fråga
2008/09:154 Säkerhetspolitisk risk med gasledningen
av Hans Wallmark (m)
till försvarsminister Sten Tolgfors (m)
Diskussionen om en gasledning på Östersjöns botten går vidare. Det förekommer motstridiga uppgifter. Tidigare har bland annat hävdats att en pipeline måste dras väster om Bornholm och därmed närmare Sverige. Nu sägs att ett östligt alternativ kan vara möjligt. I medierna förekommer nya uppgifter om att Ryssland sätter denna investering från konsortiet Nord Stream i ett större säkerhetspolitiskt sammanhang. Uppgifter i exempelvis Världen idag gör gällande att den politiska ledningen i Moskva har sagt att gasledningen i Östersjön ska ses som militärstrategisk infrastruktur som ska försvaras av en moderniserad Östersjöflotta.
Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att analysera nya påståenden om att den politiska ledningen i Moskva anser att en ny gasledning i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland är att betrakta som militärstrategisk infrastruktur?

Sten Tolgfors vägrade att svara på den utan överlät frågan till miljöminister Andreas Carlgren, som i sitt svar över huvud taget inte tog upp de militära frågorna. Carlgren är miljöminister och har hand om miljöfrågorna.

Tolgfors planerar istället för att sända iväg två av den svenska flottans kvarvarande fartyg till farvattnen utanför Somalia. Där ska de slåss med pirater. En i och för sig nog så angelägen uppgift, men knappast angelägnare än att slå vakt om svenska intressen i vårt närområde.

Ryssarna har faktiskt redan landstigit i Slite på Gotland! Visserligen utan uniform, än så länge. De planerar ökad militär närvaro för att försvara den gasledning som planeras i den svenska ekonomiska zonen utanför Gotland. Det finns numer inga svenska soldater alls på Gotland!