Grekland har inte gjort mycket rätt de senaste åren. Men beslutet att “dra ur linan” till det grekiska statliga radio- och TV-bolaget var ett resolut grepp som borde ha gjorts för länge sedan. Tyvärr stoppades åtgärden av ett domstolsutslag och det verkar nu som om det statliga mediebolagets program är på väg tillbaka.

Det statliga grekiska mediebolaget ERT är så uselt att dess TV-kanal hamnar först på tionde plats bland grekiska tittare. Bolaget är en megafon för den sittande makten och många poster inom ERT byts med regeringen. Den som besökt Grekland som turist har kanske lyssnat på sändningarna på främmande språk. De sändningarna är mest ett stort skämt med panegyriska hyllningar till den sittande politiska ledningen, vars ”framsynta” tal och framträdanden ges en orimligt stor uppmärksamhet (särskilt ointressant för dem som inte ens bor i landet). När ledningen byts ut, byts programledarna. Men för varje skifte växer det till sig i den stora och ineffektiva organisation som lyckas göra oväntat lite radio TV för pengarna.

Sveriges Radio och Sveriges Television är två kolosser som förses med orimligt mycket pengar för att producera program som staten borde hålla sina fingrar borta från. Till skillnad från i Grekland byts besättningen i de svenska radio- och Tv-bolagen inte ut vid regimskifte. Vänstern sitter säkert förankrad på de viktiga posterna oavsett vem som styr landet.

Regeringen lyckades inte ens få ordning på avgiftssystemet och i dagarna tillkännagavs att det skulle bli sex års förlängning på den gamla ordningen.

Hur vore det att ta inspiration från grekerna och bara dra ur sladden? Sverige behöver ingen statskontrollerad mediamegafon. Och ska vi trots allt ha en borde den vara så liten som möjligt. Grekerna är i det mesta avskräckande exempel för resten av Europa. Men när det gäller hanteringen av statliga etermedia verkar de snarare vara en förebild.