Dagen efter Putins invasion av Ukraina presenterade regeringen en lagrådsremiss (en del i lagstiftningsprocessen) om förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas i Sverige. Ett drömförslag för Miljöpartiet, men nu ingår ju inte Miljöpartiet längre i regeringen. Ett drömförslag för Vladimir Putin som kan fortsätta att pressa väst på pengar för ryskt kol, olja och naturgas.

Sedan tidigare råder ett liknande förbud mot utvinning av uran i Sverige, Något som Ryssland också lever gott på.

Det finns ett företag, Igrene AB, som ägnat många miljoner kronor och många år åt att utreda förekomsten av utvinningsbara naturgastillgångar i den så kallade Siljansringen. Enligt ett beslut från Bergsstaten (den myndighet som svarar för gruvnäringen i Sverige) den 26 mars 2021 fick Igrene tillstånd att förlänga undersökningarna till 2022. Men den 6 december 2021 upphävdes de giltiga tillstånden på initiativ från Bergsstaten. Igrene har begärt omprövning av beslutet som av Förvaltningsrätten hänvisats till Bergsstaten.

Igrene anser att det finns utvinningsbar naturgas (metan) sydväst om Mora och har sökt bearbetningskoncession för detta, något som avslogs när Miljöpartiet fortfarande satt i regeringen.

Dagen efter Rysslands invasion av Ukraina lade regeringen fram en lagrådsremiss om förbud för utvinning av kol, olja och naturgas i Sverige. I tiden exakt avpassat efter Rysslands ekonomiska intressen.

Bild: En av Igrenes anläggningar vid Siljansringen