Samtidigt som statsministern angriper Polen och Ungern för att de bryter mot rättsstatens principer och efter bästa förmåga försöker stoppa utbetalningar från EU till de två länderna skickar regeringen ut en promemoria på remiss, en promemoria som innebär att Riksdagen berövas inflytande som överflyttas till Regeringen. Det kan noteras att regeringarna i Polen och Ungern i allmänna och fria val fått betydligt starkare folkligt stöd än den svenska regeringen.

När regeringen i våras försökte sig på samma manöver så sa oppositionen ifrån och det blev en urvattnad lag som fick begränsad livslängd (18 april-30 juni 2020). Lagen infördes och den har löpt ut utan att ha använts en enda gång.

Men nu vill alltså Regeringen komma tillbaka och skaffa sig befogenheter som ska löpa ett drygt år från den 15 mars 2021. Den lag som gällde tidigare i år förutsatte (efter oppositionens och allmänna opinionens ingripande) att regeringen omedelbart skulle underställa restriktioner som infördes för Riksdagens prövning. Det handlade om ett par dagar som Riksdagen hade på sig att sätta stopp för nya regler. I det nya förslaget gäller att Riksdagen inte får chansen förrän efter en månad, först då måste förslagen underställas Riksdagen för godkännande, varefter det blir en del ytterligare handläggningstid. Och det gäller bara de mest långtgående inskränkningarna. Om det gäller mindre ingripande begränsningar ska frågan inte ens behöva underställas Riksdagen. Så ska Regeringen till exempel ha möjlighet att begränsa tid då flygtrafik för bedrivas, utan att det underställs Riksdagen. Bara om det införs ett totalt förbud för flygtrafik behöver Riksdagen tillfrågas. Tänk själv vad som kan hända om Regeringen, med Miljöpartiet som ett av två partier, ges befogenhet att förbjuda flygtrafik!

Regeringen ska också få rätt att förbjuda kollektivtrafik, tillträde till badplatser, parker och köpcentra, stänga serveringslokaler och reglera hur lokaler får upplåtas till privata sammankomster. Allt detta utan att fråga Riksdagen om lov och utan att det finns några regler om ersättning till de företag som inte kan utnyttja sina flygplan, köpcentra, butiker eller restauranger.

Länsstyrelserna, som är statens förlängda arm ute i landet, ges behörighet att fatta beslut om begränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, kollektivtrafik och flygtrafik.

Den föreslagna lagen ska gälla utöver Smittskyddslagen som utarbetats i lugn och ro och med beaktande av de för- och nackdelar som en sådan lag kan ha. Nu får remissinstanserna två veckor på sig att analysera förslagen, som är mycket långtgående.

Den som inte följer de regler som Regeringen eller Länsstyrelsen uppställt ska kunna dömas till böter.

När lagen föreslås träda ikraft har förhoppningsvis ett par miljoner svenskar hunnit vaccinera sig mot det kinesiska viruset. Varför ska då en regering med svagt underlag i Riksdagen själv kunna bestämma om det mesta som händer i samhället?

Foto: Holger Ellingaard/Wikipedia