Arbetslösheten bland ungdomar är hög. Men regeringen ser gärna att den ökar ännu mer. Det syns på en rad förslag från regeringen, som lanseras på förslag av LO, som har sin egen agent inne i regeringen i form av Hans Karlsson (före detta avtalssekreterare i LO, som ännu inte tycks ha märkt att han inte längre är LO-pamp utan numer anställd av hela svenska folket).

Det finns en utredning som föreslår att en arbetsgivare varken ska få ha säsonganställda eller deltidsanställda utan att erbjuda de berörda heltidssysselsättning året runt. Skidturism i Jämtlandsfjällen, sommarturism på Gotland, extrajobb i kassan under toppbelastning på fredagskvällar och lördagar, allt detta blir omöjligt att tillgodose inom ramen för de nya föreslagna arbetsmarknadslagarna. Följden av den föreslagna nya lagstiftningen blir en kombination av högre priser (så att bara de rika har råd att åka på skidsemester till exempel) och lägre sysselsättning. De naturliga inkörskanalerna till arbetsmarknaden, som framförallt är till nytta för ungdomar, kommer att försvinna. Regeringens förslag är ett direkt slag mot alla ungdomars möjligheter att få arbete, de som redan idag har svårt att skaffa jobb.

Regeringen håller också på att helt sänka flera branscher som är av stor lokal betydelse för sysselsättningen. En lagrådsremiss (försteg till proposition) har lagts fram som i praktiken kommer att förbjuda pälsdjursnäringen. I vissa glesbefolkade delar av landet (i till exempel Blekinge) är det en huvudnäring. För att tillfredsställa extremistgrupper som sitter på nyckelmandat kastar regeringen ut flera tusen svenskar i arbetslöshet. Med gällande arbetsmarknadslagstiftning kommer det i första hand att drabba ungdomar.

Ett tredje aktuellt förslag är införande av en flygskatt som kommer att kraftigt minska volymen för en av de mer dynamiska branscherna i Sverige. Det är redan klart att om skatten genomförs, vilket planeras till den 1 juni, så kommer så gott som alla chartertrafik att försvinna från Sturup (det blir billigare att flyga från Kastrup). Omkring 500 personer kommer att sparkas på Sturup. Därtill kommer utebliven expansion från Ryanair vid Skavsta, samt eventuell minskning eller nedläggning av samma bolags trafik på Västerås och Säve (Göteborg). Flygskatten kommer därutöver troligen att bli droppen som får något eller några av de nystartade inrikesflygbolagen till nedläggning. Det rör sig troligen om ett par tusen sysselsatta i olika delar av Sverige som får gå. Flygbranschen har varit en snabbväxande bransch, som gett många ungdomar sysselsättning. Med flygskatten är det slut på det.

Istället för verksamheter som kan bära sig själva satsar regeringen på “plus-jobb”, jobb som egentligen inte behövs, men som ändå betalas av staten. Hittills har arbetsförmedlingen lyckats ordna 3000 “plus-jobb”, vilket inte ens räcker till att ersätta de jobb som försvinner i pälsdjurs- och flygnäringarna.