Den 8 april berättade vi i Veckans Contra om Jan Axelsson och ”Flashback”. Genom en kartell mellan samtliga leverantörer av internet-bandbredd blev Jan Axelsson och hans företag utstängda från nätet och hemsidan stängdes i oktober förra året.

Det var ett uppenbart skolexempel på olaglig leveransvägran och olaglig kartellbildning. Tidigare har domstolar ålagt företag att leverera till solventa kunder om de uppfyller grundläggande villkor och en leveransvägran skulle kunna uppfattas som en begränsning i konkurrensen.

Det var ett lika uppenbart skolexempel på olaga kartellbildning, där samtliga leverantörer på marknaden beslutat att föra en gemensam politik om leveransvägran mot Jan Axelsson.

Jan Axelsson och hans advokat anmälde saken till Konkurrensverket, som beslutade att inte vidta några åtgärder.

Anledningen till den olagliga kartellbildningen och leveransvägran var aktiviteter från kommunalrådet Björn Fries i Karlskrona och hans medhjälpare kommunjuristen Lennarth Eriksson. Fries och Eriksson har i tjänsten och med användande av kommunens ställning som stor kund utverkat att leveranserna till Axelsson stoppats. När det uppenbart olagliga i förfarandet (en kommun – i detta fall Karlskrona – ska enligt kommunallagen bara ägna sig åt kommunens och kommuninvånarnas angelägenheter och kan naturligtvis inte ägna sig åt att motverka ett företag verksamt i en annan del av landet) påpekades av Axelssons advokat blev det plötsligt på fritiden som Fries och Eriksson ägnat sig åt att förfölja Axelsson. Trots att verksamheten satt spår i minst 336 sidor kommunala handlingar!

En JO-anmälan lämnades utan åtgärd.

Jan Axelsson är en man som slåss för yttrandefriheten. Han släpper fram åsikter som inte alltid tilltalar det politiska etablissemanget. Det tål inte överheten och plötsligt upphävs de grundlagar som ska skydda vår – medborgarnas – frihet mot överheten. Myndigheter som har till uppgift att se till att lagen följs struntar fullständigt i lagens bokstav och anda när de som har den politiska makten tycker annorlunda. Det är allvarligt och innebär ett frontalangrepp mot grunderna för vårt statsskick och våra medborgerliga fri- och rättigheter.

Det är beklämmande att personer som fått väljarnas förtroende (Björn Fries) eller anförtrotts ansvarsfulla tjänster i allmänhetens tjänst (Lennart Eriksson, samt ansvariga inom Konkurrensverket och JO) så fullständigt kan trampa ner det svenska folkets demokratiska rättigheter i smutsen.