Under veckan kom budgeten för 2021. Efter en sedvanlig vårändringsbudget har regeringen lagt fram inte mindre än tio tilläggsbudgetar, som alla motiverats med effekterna av det kinesiska viruset. De har höjt utgifterna med 250 miljarder kronor för 2021. Och det kinesiska virusets stora effekter på vår ekonomi gör att det varit motiverat med extrabudgetar och även rimligt med underskott i statens samlade finanser. Och underskott blir det med besked. För 2019 var överskottet 15 miljarder, för 2020 blir underskottet 268 miljarder och för 2021 177 miljarder. I år motsvarar underskottet 5,5 procent av BNP. Den nya budgeten är ganska blygsam i förhållande till de extrautgifter som redan beslutats i tilläggsbudgetarna, eller 105 miljarder för 2021 och 85 miljarder för 2022.

De tidigare ändringarna har varit mycket stora, och kanske inte helt träffsäkra. En del gigantiska satsningar har visat sig inte hålla för verklighetens tryck. Så avsattes till exempel 95 miljarder kronor för att finansiera företagens korttidspermitteringar, nu bedöms bara 43 miljarder gå åt, men även det är en högt beräknad siffra. För omställningsstöd avsattes 39 miljarder, men det beräknas nu bara till en tredjedel, 13 miljarder. Sammanlagt räknar regeringen nu med att spara in 64 miljarder på redan beslutade extraåtgärder med anledning av pandemin. De nysatsade 105 miljarderna måste ses i perspektivet av dessa redan inbesparade 64 miljarder.

De som har skrikit högst har fått mest och det visar sig nu att de generösa bidragen till landets kommuner gör att samtliga landets 290 kommuner kommer att visa överskott för 2020. Trots att kommunerna enligt kommunallagen förväntas visa nollresultat. Ändå finns det 10 miljarder kronor anslagna i ytterligare generella bidrag till kommunerna för 2021 och 5 miljarder för 2022. Det är pengar som ingår i de extrasatsningar som görs på 105 miljarder kronor för 2021 och 85 miljarder för 2022.

Där finns också 9 miljarder extrasatsningar på ”miljö och klimat” för 2021 och 7 miljarder kronor för 2022. Satsningar om dock knappast kommer att hjälpa vare sig miljö eller klimat, men enbart till att få Miljöpartiet att hålla tyst (något som med fördel kunde överlåtas till väljarna genom att i nästa val se till att de hamnar under fyraprocentsspärren). Nästan lika stora belopp (8 miljarder 2021 och 9 miljarder 2022) satsas på att få Centerpartiet att hålla tyst genom att sänka arbetsgivaravgifterna för unga. Varje parti som står bakom regeringen har fått gehör för sina favoritkrav, vilket gör att helheten knappast blir balanserad. Snarare för höga utgifter utan inbördes samband.

Det kan för övrigt särskilt noteras att det extra tillskottet till åklagarväsendet för 2021 och 2022 är noll kronor. Och att tillskottet till det militära försvaret också är noll kronor.