Under senare år har svälten och fattigdomen i världen minskat avsevärt. Antalet människor som svälter minskade till mindre än 10 procent av världens befolkning.

Det finns två viktiga förklaringar till den utvecklingen. Dels att kapitalismen blivit allt starkare och därmed produktionen av varor och livsmedel. Dels att det funnits gott om livsmedel att köpa på världsmarknaden. De två främsta exportörerna av vete har varit Ryssland och Ukraina. Ryssland har svarat för 16 procent av världsexporten av vete och Ukraina för 10 procent. För majs svarar Ukraina och Ryssland för tillsammans 16 procent av världshandeln, för råg 30 procent. Siffrorna är hämtade från amerikanska jordbruksdepartementets månadsrapport för mars 2022.

Så kommer det inte att bli i år. Vintern börjar ge sig i Ukraina och det är dags att sprida konstgödning på de åkrar som odlar höstvete. Möjligheterna att göra detta är små, kanske obefintliga, på grund av de ryska stridsaktiviteterna i Ukraina och omöjligheten att få tag på konstgödning i Ukraina. För de arealer där man planerat att odla vårvete är det tveksamt om det blir någon sådd alls.

Grovt räknat kan man räkna med att skörden i Ukraina kommer att bli hälften så stor som i vanliga fall. Också den ryska skörden kommer att minska. Med stridsfordon och uppmarschområden koncentrerade kring ”den ryska kornboden” (norr om Ukraina) är det oundvikligt att även den ryska skörden kommer att minska.

Världens fattiga kommer i år att ha det mycket svårare att få de livsmedel som under de gångna åren hållit svälten från dörren.