Runt om i det gamla Sovjetunionen finns av Ryssland kontrollerade “stater” som saknar internationellt erkännande. “Stater” som skapats med hjälp av ryska vapen och där majoritetsbefolkningen flytt, så att Putin numer kan göra anspråk på stöd från en majoritet av dem som finns kvar. I Moldavien finns, på gränsen mot Ukraina, en ryskkontrollerad landtunga som kallas Transnistrien. De rumänsktalande moldaverna har i stor utsträckning lämnat området, bara ryssar finns kvar (och den ryska armén naturligtvis). I nordvästra Georgien finns Abchasien, den georgiska majoriteten lever huvudsakligen i flyktingläger i rest-Georgien, sedan Putin lade under sig området 2008. Samma gäller det närliggande glesbefolkade Sydossetien. Georgierna har flytt och ryssarna kan skaffa sig stöd genom att generöst dela ut den mark som tillhör georgier till sydossetier. Nu skapas liknande förhållanden i östra Ukraina. Befolkningen har flytt (till Ukraina eller Ryssland). Ryska rövarband förses med tunga vapen från Ryssland. Det militära övertag som Ukraina hade under den tidiga sommaren har förbytts i sin motsats sedan lokala gangsterhövdingar ersatts med ryska soldater. De ukrainska styrkorna börjar lida brist på vapen och ammunition. Ekonomiskt belastas också den ukrainska staten mycket mer än den ryska. Kriget sker på ukrainskt territorium och Ukraina har bara en tredjedel så många invånare som Ryssland. Fler ryssar kan dela på notan.

Putin har annekterat Krim och han understödjer “folkrepublikerna” Luhansk och Donetsk. Både militärt och ekonomiskt. Det stilleståndsavtal som slöts för någon månad sedan har brutits på det mest flagranta sätt av ryssarna. Nu erbjuder Putin ett nytt stilleståndsavtal, med helt andra gränser och med ett krav på att den ukrainska staten ska betala statstjänstemännens löner i de ockuperade delarna av landet, dessutom invånarnas pensioner. Putin är på väg att skapa ett (eller två) nya låtsasländer, som hålls under armarna med ryska vapen.

Putin har tidigare uttalat att det Ryssland har “ansvar” för att skydda ryssar i hela världen. Vilka länder står härnäst på tur? I Centralasien finns det stora ryska minoriteter, men också i Sveriges grannländer Estland och Lettland. Är det här vi kommer att få se nya “gröna män” (ryska soldater utan nationsbeteckningar) dyka upp? Eller i Litauen, som visserligen har en mycket liten rysk minoritet, men som kontrollerar landvägen mellan Ryssland och ryska enklaven Kaliningrad (det som under 700 år var ett helt tyskt område, Ostpreussen). Där har Ryssland uppenbara geopolitiska intressen.

De tre baltiska länderna är medlemmar i NATO och EU, men kommer det att räcka när de “gröna männen” kommer och Putin förnekar att de kommer från Ryssland? Kan våra grannländer verkligen räkna med det stöd de ska få enligt NATO-fördraget?

Putin har på allvar börjat ta sig in också i EU. Den nya grekiska regeringen är mycket Putin-vänlig. Om grekerna slängs ut ur euro-zonen (vilket borde ske) kan det mycket väl ske samtidigt som Ryssland etablerar sig politiskt och ekonomiskt mitt i EU. Det enda som egentligen skulle kunna hålla tillbaka ryssarna i en sådan situation är Rysslands usla ekonomi. Låt oss hoppas på fortsatt låga oljepriser! De behövs för att bevara freden i det Europa som ännu inte hemsöks av “gröna män”.