Under den ogudaktige Josef Stalin sprängdes Frälsarkatedralen alldeles intill Kreml och ersattes (under Nikita Krusjtjov) av en simbassäng. Katedralen hade ursprungligen byggts av tsaren till minne av segern över Napoleon (den var dock inte färdig förrän 1883). Efter kommunismens fall fick den rysk-ortodoxa kyrkan möjlighet att bygga upp katedralen igen efter gamla ritningar och bilder. Projektet finansierades genom insamlingar och den nya Frälsarkatedralen invigdes i augusti 2000. Katedralen är den ryska ortodoxa kyrkans viktigaste byggnad och den är skapad för att människan ska komma närmare Gud och även påminnas om kommunismens ogudaktighet. Den används vid alla stora religiösa högtidligheter och har använts i samband med begravningen av bland andra Boris Jeltsin och patriarken Alexis II.

I februari i år passade performance-kollektivet Pussy Riot på att framföra en “punkbön” i Frälsarkatedralen (kan ses på http://www.youtube.com/watch?v=ALS92big4TY ). De bad jungfru Maria att bevara Ryssland från Vladimir Putin. Som framgår av filmen var de ordinarie kyrkobesökarna illa berörda av händelsen, som på inget sätt var sanktionerad av kyrkan.

Den ryska lagen saknar en hel del paragrafer som finns i andra länder till skydd för kyrkor och andra religiösa samfund, liksom till skydd för egendomsrätten. Det beror på att allt sådant avskaffades under kommunismen och har först så småningom i begränsad omfattning kommit tillbaka. Det är helt klart att det som Pussy Riot gjorde inte skulle tillåtas i något annat land. Att det bestraffades även i Ryssland beror dock på åklagarens och domstolens frikostiga tolkning av det luddiga begreppet “huliganism”.

Straffet blev därmed betydligt hårdare än vad som hade blivit fallet i ett annat land. Att lägga beslag på altaret i en kyrka för att framföra politiska budskap är ingen rättighet eller ett utnyttjande av yttrandefriheten. Frälsarkatedralen är byggd av Ryska Ortodoxa Kyrkan som en gudstjänstbyggnad, inte en plattform för politiska happenings. Det måste respekteras. Och det var därför helt rätt att ställa medlemmarna i Pussy Riot till svars – även om man kan tycka att domen var väl hård.

En helt annan sak är att vi delar damernas uppfattning om Vladimir Putin.