Skattebetalarna tvingas punga ut med över 8 miljarder kronor om året för att hålla igång de tre public service-kanalerna Sverige Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion.

Till en del används pengarna för att konkurrera ut den regionala pressen. SRs och SVTs regionala kanaler tillhandahåller gratis det som de regionala konkurrenterna (lokaltidningarna) måste ta betalt för.

På sikt kommer det här att innebära att staten själv kommer att svara för kontrollen av makten. Demokrati kan det inte kallas.

Den senaste undersökningen (av Göteborgs Universitet) visade att över 70 procent av journalisterna vid public service sympatiserade med Miljöpartiet eller Vänsterpartiet. Tillsammans har de två partierna cirka 15 procent av väljarsympatierna.

Den som lyssnat på radio eller tittat på TV vet att innehållet är starkt vinklat och knappast uppfyller de krav på saklighet och opartiskhet som står i statuterna för public service. Sådan kan bara uppnås genom att lägga ner hela verksamheten inom public service. Och låta väljarna själva välja nyheter.

Bild: Radiohuset i Stockholm, Allgau/Wikimedia Commons