När Contra ringde Presstödsnämnden för att fråga om det fanns något enda land med en liknande stödform var det klara svaret nej. Presstödet är en unik svensk företeelse. Bakgrunden är att socialdemokraterna drev åtskilliga tidningar som gick med förlust. De ville gärna att någon annan än LO skulle betala förlusterna och hittade centern som allierad. Centerpartiet köpte nämligen på 1970-talet på sig ett antal lokaltidningar som skulle sprida centerns idéer. De tidningarna gick också med stora förluster.
Läsarna var inte intresserade av tidningar som spred vare sig socialdemokratiska eller centerpartistiska idéer. De var intresserade av tidningar som spred lokalnyheter. Utan att bry sig om ifall det var en sosse eller moderat som gjorde målet i senaste matchen eller krockade i korsningen där alla krockarna skedde. Därför behövdes det rejält med pengar för att trycka propagandatidningar som ingen egentligen ville betala för. När marknaden ändrades, tidningarna gav efter för läsarna och blev mer läsvärda ökade värdet och Centern valde att sälja alla sina tidningar för mer än en miljard kronor. Även socialdemokraterna/LO sålde de flesta tidningarna som tidigare varit rena partiorgan. Kvar fanns dock presstödet. Där två tidningar fått särskilt mycket pengar, Svenska Dagbladet i Stockholm (m) och Skånska Dagbladet i Malmö (c).

Bonniers, som äger många av de andra stora tidningarna (Dagens Nyheter, Expressen, Sydsvenska Dagbladet m fl), har inte gillat presstödet. Och har även låtit EU-kommissionen förstå att det finns något mycket konkurrenssnedvridande i Sverige. Sverige har därför fått en rad besvärande frågor om presstödet och regeringen har för att möta EUs kritik föreslagit att stödet för de två stora tidningarna ska reduceras. Intressenterna bakom SvD och SkD försöker naturligtvis finna lösningar som gör det möjligt att fortsätta att leva på skattebetalarnas bekostnad. Utan att göra tidningar som kunderna är beredda att betala för. De många mindre tidningarna i landsorten som också lever på presstöd riskerar dock inget i detta skede.

Men visst vore det rimligt att avskaffa hela presstödet. Det är bisarrt att skattebetalarna ska tvingas betala en halv miljard kronor om året för att producera tidningar som läsarna inte är beredda att betala för själva.