På några decennier har förutsättningarna för pressfriheten ändrats i grunden. Och inget talar för att förändringstakten kommer att minska.

Papperstidningens framtid är hotad. Och med den seriös konkurrensutsatt journalistik. Alltfler avstår från att prenumerera på en dagstidning. Alltfler nöjer sig med att tillgodogöra sig nyheterna via nätet. Prenumerations- och annonsintäkter har i ett sekel varit en förutsättning för den svenska pressens finansiering.

Nu sjunker upplagorna och med dem annonsintäkterna. En del lokala media som Sundsvalls Tidning och Eskilstuna-Kuriren har försökt sig på att skydda sina nyheter bakom betalväggar. Framgången har varit begränsad. Inte minst för att Sveriges Television genom sina lokalkanaler tillhandahåller samma nyheter som betaltidningarna på nätet. Men gratis på licensbetalarnas bekostnad. Det är inte lätt att konkurrera med någon som får alla räkningar betalda av en utomstående tredje part.

Nyhetsförmedlingen blir alltmer ensidig och propagandistisk. Nyhetsförmedlingen ramas allt smalare in i åsiktskorridoren. Och nyhetsförmedlingen kontrolleras av ett litet extremistparti. Mer än hälften av journalisterna vid Sveriges Television sympatiserar med Miljöpartiet.

SOM-undersökningen från Göteborgs Universitet för Sveriges Televisions journalisters partisympatier säger följande: Miljöpartiet 52%, Vänsterpartiet 18%, Socialdemokraterna 13%. Summa det rödgröna blocket 83%. Moderaterna 8%, Folkpartiet 3%, Centerpartiet 6%. Summa Alliansen 17%. KD och SD hade inga sympatisörer alls hos Sveriges Television.

När statens våldsmonopol via Radiotjänst används för att finansiera en liten extremistgrupps försörjning är det inte underligt att så kallade “alternativa media” får ökad spridning och ökad betydelse. Systemet för finansiering av konkurrenter till fria media är ytterst betänksamt och i grunden ett angrepp mot den fria pressen. Snart har vi bara statens rödgröna megafoner och amatörerna kvar att välja på