Pensionerna justeras med en viss eftersläpning. Systemet är dessutom upplagt så att det kan bli svängningar upp och ner. Pensionärsorganisationerna är inte sena att klaga de år det blir minus i plånboken, men väldigt tysta de år det blir plus. Under 2012 och 2013 ökade pensionerna med 7,7 procent (pensionärsorganisationerna höll tyst), medan pensionerna under 2014 minskade med 2,7 (pensionärsorganisationerna klagar). Summan av ökningen för de tre åren är 4,8 procent, vilket kan jämföras med en inflation på 0,7 procent under samma period. Pensionerna har alltså ökat realt med 4,1 procent på tre år!

Det finns en överenskommelse mellan fem av riksdagspartierna (S, M, FP, C, KD) att pensionerna ska ses som en långsiktig fråga (så sant!) och att det är olämpligt att varje majoritetsskifte ändrar förutsättningarna för pensionerna. Därför ska alla väsentliga förändringar diskuteras och fastställas av den så kallade “Pensionsgruppen”, där de fem partierna ingår.

Men skatteförändringarna, där pensionärerna inte fått lika stora skattesänkningar som de förvärvsarbetande, har också upprört pensionärsorganisationerna. Även skattekramarpartier har försökt spela på det, fast de ju egentligen borde vara glada över att åtminstone pensionärerna betalar de skatter som de vill belasta alla med…

Det har länge stått klart att S-ledaren Stefan Löfven velat fiska röster bland pensionärerna. Samtidigt som han också vill hålla fast vid Pensionsgruppens principer. Lösningen kom när han nu i veckan föreslog att att pensionärerna skulle få sänkta skatter för att matcha de sänkningar som de förvärvsarbetande redan fått. Tittar man närmare på förslaget är det dock snarast ett skämt, som dock kan ges braskande populistiska rubriker. Löfven slår ett slag för pensionärerna! Vad har han föreslagit? Att garantipensionärer (personer med låg pension) ska få en skattesänkning med 76 kronor per månad. Garantipensionärer får 7881 kronor i månaden i pension (lägre för gifta, högre för personer födda 1938 eller tidigare). Det finns ungefär 100 000 personer som berörs av förslaget. Sammanlagt finns det 1,9 miljoner personer över 65 år! En av tjugo pensionärer ska få en skattesänkning med 76 kronor per månad! Knappast den stora insats för pensionärerna som S gör gällande i pressmaterialet! Och som media förmedlar så glatt.

Praktiken visar att inte heller S lyssnar på pensionärsorganisationernas klagovisor. Men varför skulle de, klagovisorna är falska! Däremot vill gärna S värva pensionärernas röster genom enkla populistiska knep.