Politisk korrekthet hotar vår säkerhet. I Sverige, i USA och i hela Västvärlden.

Den 16 augusti förra året greps en fransk medborgare med ursprung från Mellanöstern och namnet Zacarias Moussaoui i Minnesota. Han hade betalat 8.000 dollar för en kurs i att styra jumbojets – men avstått från att lära sig hur man startar och landar. Eftersom han satt fängslad den 11 september var han inte med på det plan som kraschade i Pennsylvania. Om “den tjugonde kaparen” fått visa vad han lärt sig kanske slutet inte hade blivit på ett fält i Pennsylvania utan i Vita Huset, som uppenbarligen var planets egentliga mål.

FBI-agenten Coleen Rowley låg bakom gripandet. Hon hade konstaterat att Moussaoui fanns på franska säkerhetstjänstens terroristlista, att han hade rekryterat muslimer för att delta i kampen i Tjetjenien och att han varit i Afghanistan och Pakistan omedelbart innan ankomsten till USA. Rowley behövde tillstånd för att undersöka Moussaouis dator. Det fick hon inte förrän efter den 11 september – fram till dess gjorde centrala FBI motstånd mot närmare granskning, man menade till exempel att det kunde finnas flera Moussaoui i Frankrike (fast kontroll så småningom visade att det bara fanns en enda bosatt i Paris). När datorn granskades hittade FBI bland annat telefonnumret till Mohammed Attas rumskamrat – men det var så dags då.

Anledningen till att FBI var så motvilligt när det gällde att undersöka Moussaouis förehavanden var att man var rädd att återigen råka ut för PR-problem på grund av “raskontroll”. När spionen Wen Ho Lee greps i kärnvapenlaboratoriet Los Alamos sattes det igång en våldsam kampanj till hans förmån från kines-amerikaner. Han hade hamnat i klistret bara på grund av sin “ras” och kines-amerikaner diskriminerades hette det.

Svarta amerikaner har framgångsrikt tvingat fram att polisen måste räkna hur många svarta och vita förare som tas i trafikkontroller. Om det på en viss plats kör förbi ett oproportionerligt antal rishögar med svarta förare kommer de att klara sig undan kontroll, för att polisen inte ska beskyllas för rasdiskriminering.

Och när man började intressera sig för arabiska terrorister såg FBI samma typ av problem dyka upp. Det skulle inte vara politiskt korrekt att granska just araber. Alltså avstod man från att reagera på den PM som FBI-agenten Kenneth Williams lade fram i Arizona och som bad om en undersökning av varför så många araber gick på amerikanska flygskolor. FBI agerade inte för att uppgiften var alltför omfattande säger man efteråt. Men i hela USA fanns det 20.000 elever på flygskolor. Och den förkrossande majoriteten var naturligtvis amerikaner med namn som Brown, Smith eller Bush. Det hade varit enkelt att leta efter det hundratal eller så som hette Muhammed eller Ahmed eller liknande, men det var inte politiskt korrekt. För majoriteten av dem som hette Muhammed eller Ahmed var naturligtvis hederliga människor. Det var bara så att några av dem just planerade för det som skulle bli 3.000 mord.

Av de 19 kaparna den 11 september var 15 saudier. Alla 19 var araber. Likafullt hävdar kommunikationsminister Norm Mineta att säkerhetskontrollerna ska spridas jämnt över olika åldrar och etniska grupper. Därför får gamla silverhåriga damer ta av sig skorna för kontroll lika ofta som unga arabiska män…

Den politiska korrektheten har i USA gått så långt att den utgör en säkerhetsrisk för amerikanerna själva. Inget talar för att situationen i Sverige skulle vara det minsta bättre. Om polisen skulle börja kontrollera arabiska unga män mer skulle vi som ett brev på posten dagen därpå ha ett indignationsreportage i Morgonekot och två dagar senare ett ingripande av justitieminister Thomas Bodström.

Men det är just den typen av rationella “fördomar” i granskningen av säkerhetsrisker som kan rädda hundratals om inte tusentals oskyldiga människors liv. Att inte ta tillvara möjligheten till rationell granskning, även om det innebär att vissa etniska grupper granskas mer, är att vara medbrottsling när terroristdåden utförs.