Det har genom åren funnits anledning att kritisera en rad politiska beslut för att de stridit mot fundamentala rättsprinciper eller för att de genomdrivits på ett principvidrigt sätt. Från socialdemokratiskt håll har då normalt hävdats att det politiska systemet har större legitimitet än det juridiska, eftersom politikerna är tillsatta i allmänna val. Motargumentet har då varit att även valda politiker måste respektera de spelregler som ställts upp i grundlagen.

När socialdemokraterna nu förlorat makten verkar de ändra uppfattning 180 grader. Antalet anmälningar till exempelvis Konstitutionsutskottet har ökat markant. I de flesta fallen handlar det om att anmäla ansvariga statsråd för att de genomför den politik som de fått väljarnas uppdrag att genomföra. Detta genomförande måste naturligtvis ske inom de konstitutionella ramarna, men oppositionspolitiker har funnit att en anmälan till KU är ett bra sätt att dels få vänsterorienterade journalister att skriva artiklar som uppmärksammar den egna ståndpunkten (som man nyss förlorat valet på), dels misstänkliggör regeringens handlande. Här är det inte tal om att låta det politiska systemet ha företräde. En av de senaste anmälningarna handlar om att remisstiden på förslaget om sänkt förmögenhetsskatt inte varit tillräckligt lång – regeringen hade tio dagar på sig från sitt tillträde till dess att budgetpropositionen måste vara framlagd för Riksdagen. Med en sådan formalistisk attityd skulle en nyvald regering få svårt att överhuvudtaget genomföra den politik de valts på under de första åren.

I media uppmärksammas också flitigt kritik mot regeringsförslag som att avskaffa de fria entréavgifterna på de statliga muséerna (som huvudsakligen ligger i Stockholm och besöks av en välbeställd medelklass), att öka kopplingen mellan avgifter och ersättningar i a-kassorna (en av de viktigaste punkterna i Alliansens valmanifest) osv.

Visst ska det vara fritt fram att framföra kritiska synpunkter på alla förslag från regeringen. Men det är att skjuta över målet att kritisera regeringen för att den genomför den politik den gått till val på. Mer befogad kritik är faktiskt sådan som kritiserar regeringen för att den inte genomför det som står i valmanifestet!

Från Contras sida kommer vi naturligtvis att fortsätta att kritisera regeringen för den politik som förs när vi har fog för våra ståndpunkter. Men vi tänker inte kritisera regeringen för att den genomför sina vallöften!