”Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna får en polisman när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa eller avlägsna honom från visst område eller utrymme”.

Den här lagparagrafen har använts i samband med pöbelupplopp, till exempel i samband med idrottsevenemang där hejaklackar pucklat på varandra. Under förra veckan användes paragrafen vid två tillfällen av helt annan karaktär – grupper som försökte ge uttryck för mot samhället kritiska åsikter ansågs av polisbefäl på platsen vara störande och forslades bort så att de hindrades från att uttrycka sina åsikter. I bägge fallen handlade det om grupper som Contra misstycker starkt till och åsikterna de uttryckte var motbjudande. Men också sådana grupper har enligt våra grundlagar rätt att uttrycka sina åsikter

I Göteborg delade något dussin personer från Nationell Ungdom ut flygblad i anslutning till landskampen mellan Sverige och Makedonien på Ullevi. Flygbladen som handlade om det brutala mordet på Daniel Wretström i Salem i höstas var utformade så att de inte bröt mot någon lagparagraf. Men Nationell Ungdom är en i största allmänhet otrevlig organisation, av rasistisk och nationalsocialistisk karaktär. Eftersom de dock i detta fall inte gjorde sig skyldiga till något definierbart brott använde sig polisen av polislagens paragraf 13 för att föra bort dem från Ullevi. När de släpptes var matchen över.

En lika motbjudande samling personer samlades i Kungsträdgården i Stockholm för att protestera mot mötet med stats- och regeringschefer från EU-länderna, som åt middag på närbelägna Nationalmuseum. Det var inte fråga om någon medveten kritik mot EU, utan en sorglig samling blandade anarkister och kommunister som viftade med de socialistiska mördarnas röda flagga. Vägen till nationalmuseum var avstängd, så dit kunde hopen inte komma. Men det räckte inte för polisen som föste ihop de protesterande och bussade dem ett par mil utanför centrum. Efter tidigare JO-kritik valde man denna gång att inte köra dem till bondvischan utan till industriområden på gångavstånd från busskommunikationer. En och annan förbipasserande civilperson åkte också med i svepet. Mest har uppmärksammats Mimmi Zotterman, en dam i övre medelåldern som passerade Hamngatan på väg hem från en kurs, men efter någon timme befann sig avlämpad i ett industriområde i Upplands Väsby.

Gummiparagrafer som polislagens pargraf 13 kan användas till det mesta. De kan användas för att förtrampa de demokratiska rättigheter som svenska folket har enligt grundlagen. De kan också användas för att rädda liv i samband med pöbelupplopp. I den senare användningen är paragrafen ett verksamt bidrag till ett civiliserat samhälle. I den första användningen är den ett steg mot polisstat och diktatur.

En paragraf med en sådan potential kan bara hanteras med största försiktighet. Tyvärr sker inte så när massiva polisstyrkor dras ihop. Då samlas också polischefer med mycket guldgaloner, som ska visa sin handlingskraft för att göra sig förtjänta av ännu fler guldgaloner. I många fall borde dessa aktivister i uniform passa bättre på civila arbeten.