Svenska Telia hotas med 12 miljarder kronori böter för korruption i samband med skumraskaffärer i Uzbekistan. Det är (i första hand) USA som tänker lägga beslag på pengarna. I andra hand Nederländerna. USA har inte haft det minsta med Telias skumraskaffärer i Uzbekistan att göra. Ett nederländskt dotterbolag till mutkolven var dock inblandat, men det verkar som om Nederländerna bara ska få en bråkdel av bytet. det är USAs myndigheter som har drivit ärendet. Telia känner sig tvunget att betala (även om de försöker pruta), trots att affären inte har med USA att göra.

Deutsche Bank hotas med 14 miljarder dollar (enligt senaste budet prutas det kanske ner till 4,5 miljarder dollar) för deltagande i amerikansk bolånefinansiering med bristande säkerheter i samband med finanskrisen. Även här är det USA som tänker lägga beslag på pengarna. Åtminstone det högre beloppet skulle riskera den finansiella ställningen för Tysklands största bank. En bank som är för stor för att tillåtas fallera. Nettoeffekten skulle bli att tyska staten skulle tvingas betala gigantiska belopp för att rädda Deutsche Bank, pengar som i slutänden går till den amerikanska staten.

Alla stora banker med internationella affärer är tvungna att hålla sig väl med USA och världens finansiella centrum i New York. Det innebär att alla svenska bankkunder har fått (eller kommer att få) förfrågningar om sin status, om de exempelvis har något med USA att göra. Eftersom det är mycket dyrt att lämna alla uppgifter de amerikanska myndigheterna kräver har de flesta mindre banker valt att vägra att göra affärer med amerikanska medborgare. Men de måste försäkra sig om att till exempel en svensk inte har dubbelt medborgarskap. Svenska myndigheter går de amerikanska intressenas ärenden. DO hotade nyligen att stämma en mindre svensk bank för att den vägrade att acceptera en svensk med dubbelt medborgarskap som kund. Denna enda kund skulle kosta mer än hela bankens årsvinst i uppgiftslämnarkostnader till amerikanska staten.

USA anser sig ha rätt att beskatta alla amerikanska medborgare, även en person som är bosatt i ett annat land och tjänar sina pengar där. I bästa fall kan vederbörande få dra av den skatt han betalat i ett annat land. Ett exempel är Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson, som var amerikansk och brittisk medborgare, eftersom han föddes i USA när hans två brittiska föräldrar studerade där. Johnson tvingades betala amerikansk kapitalvinstskatt när han sålde sitt hus i London. Eftersom han bott tillräckligt länge i sitt gamla hus var försäljningen skattefri i Storbritannien och det fanns ingen brittisk skatt att dra av. Amerikanska IRS lade beslag på hela skattebeloppet på en transaktion som inte hade det minsta med USA att göra. Boris Johnson har sedan dess avsagt sig sitt amerikanska medborgarskap.

USA anspråk på jurisdiktion och skatter över hela världen är orimlig. Men ingen säger ifrån ordentligt. Sverige må vara för litet för att märkas. Men här har vi en uppgift där EU borde kunna göra något genom att visa upp en enad front och säga att de amerikanska metoderna är oacceptabla. Och svenska myndigheter som DO har verkligen ingen anledning att i oträngt läge försöka öka de amerikanska myndigheternas kontroll över affärer i Sverige, som inte har med USA att göra.