Runt om i världen ökar konflikterna och polariseringen tilltar.

I USA finns konflikten mellan Trump-anhängare och Trump-motståndare. Bägge grupperna gör sitt bästa för att kasta gyttja på den andra.

I Brasilien finns motsvarande konflikt mellan Jair Bolsonaro och Lula da Silva och deras respektive anhängare.

I Peru råder en liknande djup konflikt mellan presidenten Dina Boluarte och anhängare av gerillarörelsen Sendero Luminoso.

I Sverige finns de som hatar Sverigedemokraterna, som fick över tjugo procent av rösterna i valet. I de övriga konflikthärdarna ligger röstetalet mycket jämnt, precis som i Sverige om vi räknar in de partier som är beredda att samtala med Sverigedemokraterna och de som vägrar att ens tala med dem (men som gärna ser att SD röstar med deras förslag, som Socialdemokraterna som tacksamt tar emot SDs stöd när det gäller karensdagar).

Konflikterna tilltar och den som är beredd att tillgripa även ett småskaligt valfusk kan mycket väl vinna ett val. Formellt om än inte reellt. Av någon anledning tycks media alltid veta svaret som att det inte förekom valfusk i USA, men inte heller i Brasilien (där valresultatet blev det motsatta mot i USA, men med ytterst liten marginal).

Självklart är vi anhängare av yttrandefrihet och kapitalism, men vi inser problemet när en nästan lika stor del av folket är motståndare till det som den andra halvan anser tillhöra samhällets grunder. Vi behöver mindre polarisering för att samhället ska fungera bra framöver.