…men hur länge varar det?

Nya pensionssystemet har gett högre pensioner än det gamla. Pensionärer klagar på att de fått sänkta pensioner de senaste två åren. En del jämför med det gamla pensionssystemet och säger att då var det minsann inga sänkningar.

Men i själva verket förhåller det sig tvärtom, det nya pensionssystemet har gett högre pensioner än det gamla. Det nya systemet infördes 2001 och vi startar där. Med det gamla systemet skulle pensionerna sedan 2001 ha ökat med 16 procent, vartill kommer en ytterligare ökning på 2,8 procent 2012, sammanlagt 19,2 procent. Även det gamla systemet skulle för övrigt ha gett en minskning på 0,9 procent år 2010.

Det nya systemet gav en minskning på 3,0 procent 2010 och 4,3 procent 2011. Men sedan 2001 innebar det ändå en ökning på 19,3 procent. För 2012 blir det en ytterligare ökning på 3,5 procent, vilket innebär att ökningen sedan 2001 blir 23,5 procent.

Ett problem med pedagogiken kring det nya systemet är att förändringarna släpar efter. När det blir eländiga år som 2008-2009 slår det igenom rejält under senare år, när löntagarna har hyfsade lönehöjningar får pensionärerna sänkningar. Å andra sidan fick pensionärerna en höjning på 4,5 procent 2009, det år då löntagarna knappt fick några lönehöjningar alls och då många blev av med sina arbeten.

Det gångna decenniet har gett bra utfall på det nya pensionssystemet, men det beror på att sysselsättning och löner utvecklas bra. Hade det sett ut som de två decennierna dessförinnan hade resultatet blivit uselt. Men det är också det som är finessen med det nya systemet. Det ger inte mer än ekonomin tål. Och hittills har ekonomin tålt en hel del mer än den gjorde under de två decennierna dessförinnan.