Kriminella element vill gärna omvandla de inkomster de gör på brott till ”vita” pengar. Terrorister vill kunna skicka finansiering för terrordåd så enkelt som möjligt. Personer som vill uppnå exempelvis politiska fördelar vill överföra pengar till mutkolvarna inom politiken. Alla dessa skumraskelement behöver ”penningtvätt” för att få affärerna och intäkterna att se hederliga ut.

Under senare tid har rubrikerna varit stora när ”penningtvätt” avslöjats eller misstänkts i åtminstone tre svenska banker med verksamhet i Baltikum. Det har då främst handlat om ”tvätt” av pengar som kommer från ryssar som är uppsatta på olika sanktionslistor, främst amerikanska.

Bankerna eller företag som är inblandade i de tvivelaktiga affärerna kan drabbas av gigantiska böter. När Telia mutade till sig rätten att driva mobiltelefonnät i Uzbekistan handlade det om mutor på 3 miljarder kronor. När affären avslöjades kostade det Telia 12 miljarder i böter. Pengar som i huvudsak hamnade i USA (och till en mindre del i Nederländerna). I Sverige frikändes åtalade Telia-chefer i tingsrätten (frikännandet har överklagats av åklagaren).

Framförallt de amerikanska myndigheterna har tvingat bankerna att vidta drakoniska åtgärder mot penningtvätt. Och övriga länder inom EU (inklusive Sverige) har följt efter.

Tyvärr slår åtgärderna fel. De drabbar i första hand vanligt hederligt folk som får svårt att genomföra enkla transaktioner eller ens att öppna konton. Bankerna ägnar sig med frenesi åt att kolla upp och granska ”småfolket” och ofta att neka dem att göra affärer eller insättningar över huvud taget. Har du varit skeptisk mot bankväsendet som sådant och ändrat uppfattning kan det vara ett litet helvete att sätta in pengarna som legat i madrassen på ditt eget konto. De stora skurkarna kan dock för det mesta genomföra sina transaktioner med hjälp av avancerade upplägg och skumraskadvokater som debiterar ju högre arvoden desto tvivelaktigare affärer.

Det är fel att hålla med dem som kräver ännu mer drakoniska åtgärder mot penningtvätt. Det som behövs är mer riktade åtgärder och istället lindrigare regler för ”småfolket”. Med nuvarande inställning kommer ”småfolket” att sluta vara bankkunder.

Och det skulle inte skada om Sverige såg till att böter som drabbar de stora skurkarna hamnar i Sverige och inte USA.