Under mer än 40 år backade den östtyska kommunistregimen upp nynazismen i Västtyskland. Syftet var att skapa konflikter i Västtyskland och ge landet badwill. När processen mot krigsförbrytaren Adolf Eichmann började i Israel 1961 startade en kedjebrevsaktion under rubriken ”Vergissmeinnicht”. Gammel- och nynazister skulle lockas att gripa till våld. Kampanjen drevs i själva verket av Stasi – den östtyska säkerhetstjänsten – (brevoriginalen har nu plockats fram ur Stasi-arkiven). En annan samtida Stasi-aktion kallades ”J”. Välkända tyska antisemiter skrev hatbrev till judar. Men breven skrevs i själva verket av Stasi! Som också författade ett lämpligt upprop för drabbade judar att skriva under. 1974 engagerade sig Stasi för att hos gästarbetare (dvs invandrare) i Västtyskland bygga upp känslan att den tyska ursprungsbefolkningen var hatiskt inställda mot dem. Stasi lät till och med trycka invandrarfientliga flygblad, undertecknade ”Deutsche Volksunion”. Flygbladen krävde att invandrarna skulle kastas ut med våld. 1982 var Stasi djupt inblandat i den nationalsocialistiska gruppen ”Wehrsportgruppe Hoffmann”. Gruppen fick pengar från Öst-Berlin och Stasi ordnade så att medlemmar fick militärutbildning av PLO i Libanon. Medlemmar som utbildats i Libanon sköt den judiske förläggaren Shlomo Lewin och hans sambo Frida Poeschke. Idag finns det en växande utlänningsfientlig och nynazistisk rörelse i Tyskland. Den rekryteras nästan helt i det gamla Östtyskland, där systemet skapade basen för sådana tankar. Idag finns det heller inget östtyskt Stasi som finansierar nynazistiska rörelser i Västtyskland. Alltså är det i Öst de flesta våldsdåden och trakasserierna genomförs.

Hyckleriet blir än mer uppenbart när det gamla östtyska kommunistpartiet SEDs efterföljare PDS idag går ut och kräver krafttag mot de så kallade ”högerextremister”, som PDS partiledare Gregor Gysi själv var med och finansierade som gammal kommunistpamp.