Oljepriserna stiger. Och stiger igen. De har tidvis varit uppe i 140 dollar per fat.

De höga oljepriserna har skapat inflation och riskerar att sänka efterfrågan inom andra sektorer av ekonomin. De riskerar också att som följd skapa generellt högre räntenivåer.

Oljepriserna är centrala för den ekonomiska utvecklingen, även om de spelar långtifrån den roll de gjorde vid 1970-talets oljekris. Då utgjorde oljan en mångdubbelt större andel av industriländernas import än vad den utgör idag.
Ska vi förvänta oss att oljepriserna stannar kvar på nuvarande höga nivå och (tillsammans med de kraftigt stigande priserna på obearbetade livsmedel) skapa de ekonomiska problem som vi ser runt hörnet och som redan drabbat många människor i världens fattiga länder?

Nej, det mesta talar för att oljepriserna tillfälligt ligger på en uppblåst nivå.

Låt oss börja med den faktor som är reell. Den lägre dollarkursen gör att oljan prissatt i dollar blir dyrare. För varken producenterna av olja eller konsumenterna i Europa och Asien är särskilt intresserade av vad oljan kostar i dollar, utan mer vad den kostar i lokal valuta och köpkraft. Den sjunkande dollarn förklarar vid dagens prisnivå cirka 30 dollar av oljepriset, men vid ett sjunkande pris proportionellt sett samma andel, men lägre i absoluta tal.

Världens oljeproduktion ökar i rask takt. Första kvartalet i år var ökningen 2.5 procent, medan efterfrågan ökade med bara 1,6 procent. I USA har efterfrågan sjunkit med 4 procent, men fortfarande ökar efterfrågan från länder som Kina och Indien, men i betydligt långsammare takt än tidigare. Produktionen i Irak ökar, produktionen i Nigeria ökar. En hel del raffinaderier som varit avstängda på grund av tekniska problem sätter igång igen. Tre nya saudiska oljefält tas i produktion. I Kanada har det återigen blivit lönsamt att uvinna olja ur oljesand – och de tillgångarna är gigantiska, men de har inte varit lönsamma att utvinna vid de priser som rådde för ett år sedan. Oljekällor i Texas och Kalifornien som har stängts på grund av att utvinningskostnaderna varit för höga tas i bruk igen. De stora oljebolagen satsar på nytt på prospektering – även om satsningarna hittills är försiktiga för att alla räknar med sjunkande priser. Amerikanska bilkonsumenter köper allt mindre törstiga bilar (och de tvingas att minska törsten ännu mer i framtiden på grund av nya regler).

Det finns alltså inga fundamentala skäl för att oljepriset ska ligga på nuvarande nivå. Det skäl som finns är att de investerare som inte bränt sina pengar på den amerikanska bolånekrisen har flytt till vad de tror vara “säkrare” råvarumarknader. De har placerat i olja – och i viss mån i obearbetade livsmedel. Så stora flöden som det varit fråga om påverkar priserna rejält. Men bara på kort sikt. På lång sikt kommer fundamentala faktorer att tala sitt tydliga språk.

Räkna med en rejäl sänkning av oljepriserna framöver. Men håll efter politikerna så att de inte lägger beslag på prissänkningen i form av nya omotiverade skatter. De har tyvärr lärt sig att konsumenterna klarar av att betala mer för både bensin och eldningsolja.