Idag fattades beslut om att från den 1 juli ge de skattefuskare som kallas “papperslösa” rätt till subventionerad sjukvård i Sverige (“sjukvård som inte kan anstå”). På laglydiga svenska skattebetalares bekostnad. De så kallade papperslösa (somalier undantagna) har i nästan samtliga fall varit försedda med giltiga papper som de själva har förstört på instruktion av människosmugglare. De har fått veta att människor med papper åker ut till 70 procent, men människor utan papper får stanna i Sverige till 70 procent. I de fall där så trots allt inte blir fallet har de inte funnit sig i gällande svensk lagstiftning och stannat kvar illegalt. Försörjningen ordnas genom svartarbete (i undantagsfall genom brottslig verksamhet eller ekonomiskt stöd från släktingar eller andra). Alla svenskar och alla lagliga invandrare betalar för sjukvården genom en patientavgift som brukar täcka 10 procent av kostnaden och genom en landstingsskatt som uppgår till 10-15 procent av inkomsten. De som vistas olagligt i landet ska få samma tjänster mot enbart patientavgiften, alltså 90 procent billigare än för de som befinner sig här lagligt och betalar sin skatt.

Samtidigt som denna specialsubvention för skattefuskare genomförs i Sverige behandlar ett toppmöte i Bryssel hur man ska komma åt andra skattefuskare genom att klämma åt banker i länder utanför EU.

Det är tvetalan. Med ena handen ger man ett rejält ekonomiskt handtag till fuskare på skattebetalarnas bekostnad. Med andra handen ska man klämma åt andra skattefuskare, fuskare som åtminstone inte “gått under jorden”.