Om Du är hungrig och behöver mat kan Du i större delen av Sverige välja mellan ICA, Coop och de butiker som hör till Axfood (Hemköp, Prisextra, Willy’s, Tempo m fl). Inte fler. Var och en av de tre bolagen sorterar ut ett begränsat antal leverantörer av olika varugrupper. Sortimenten är därför i Sverige betydligt smalare än i Tyskland och Frankrike, ja till och med jämfört med Polen blir urvalet smalt. Samma gäller bensin, där det i Sverige bara finns ett fåtal alternativ att välja på. Bankerna är fyra, försäkringsbolagen lika många. I resten av Europa är utbudet betydligt större och priserna följdriktigt betydligt lägre.

Till en del har de svenska dominanterna byggt upp sin position genom att utnyttja ett gammalt unket regleringssamhälle. För att sälja livsmedel behövdes tillstånd av kommunen och kommunen gav tillstånd till Coop (för att tillgodose sossarna) och ICA (för att tillgodose den samlade borgerligheten). När fristående aktörer försökte etablera sig blev det nästan alltid stopp. Först med EU-inträdet har det blivit möjligt för en aktör som Lidl att ta sig in i Sverige, men de har stött på motstånd på så gott som varenda ställe där de etablerat sig. Banker och försäkringsbolag har skyddats bakom regleringsmurar som gjort det svårt att ta sig in i Sverige. Det är först genom domar i EG-domstolen de senaste åren som det ens blivit teoretiskt möjligt. Men det är svårt att komma in på en marknad som är så totalt etablerad av ett fåtal stora aktörer – de nya som kommer blir med nödvändighet till en början små i Sverige, även om de är stora i Europa. De har ännu inte etablerat sig i Sverige.

Den som betalar för det nuvarande systemet är konsumenterna som får betala för mycket för maten, för mycket för bensinen, för mycket för bankerna och för mycket för försäkringarna. För att inte tala om medicin och alkohol där staten själv försett sig med monopolrättigheter.
Gör en resa ner i Europa och se hur annorlunda det är. Hur mycket större utbudet är och hur många fler konkurrenterna är. Till konsumenternas fromma också i form av lägre priser och bättre varor. Och vidga resan till att omfatta även det forna kommunistiska Östeuropa, för även där är utbudet bättre och priserna lägre än i Sverige, på bara femton år har de här länderna byggt upp en mycket bättre fungerande marknad än den vi ser i Sverige!