För ett par veckor sedan kritiserade vi det dåraktiga förslaget att dra in insättargarantin för cypriotiska småsparare. Det blev inget av med det. Men vad kom istället? Direktiv från Frankfurt (ECB) och Bryssel (EU) att Cypern inte ska få ha en konkurrenskraftig banksektor. Cyperns näst största bank avvecklas och den största banken reduceras på de större insättarnas bekostnad. Sedan säger EU att man bara tänker acceptera en cypriotisk banksektor i paritet med landets ekonomiska storlek. Cypern har hittills haft en banksektor som varit fyra gånger så stor som landets BNP. Nu ska det begränsas till ungefär BNP. Vilket är den storleksordning som är aktuell i länder som Tyskland, Frankrike och Italien.

Cypern har två stora näringar: turismen och finanssektorn. Den ena ska alltså snöpas.

Varför? Underförstått för att man gått ryska oligarkers ärenden. Över 40 procent av insättningarna i cypriotiska banker har varit ryska. Och det har inte alltid varit direkt ”rena” pengar. Direktiven om jakt på “penningtvättare” har knappast följts, eftersom det var penningtvättare de cypriotiska bankerna tjänade mest på.

Men de cypriotiska bankerna fungerade skapligt som finansiella institutioner, till dess deras innehav av grekiska statsobligationer blev värdelösa. Bankerna på Cypern hade tidigare uppmanats att placera i just grekiska statsobligationer, som påstods vara säkra placeringar. Det var bankmyndigheterna som förklarade just detta för bankerna.

Följden av att de cypriotiska bankerna lyssnade på myndigheterna blir att tre fjärdedelar av banksektorn utplånas och att en av Cyperns få konkurrenskraftiga branscher döms till om inte undergång, så till att bli en skugga av vad den kunde ha varit.

Ingen gör dock något åt Luxemburg som har en banksektor som motsvarar sex gånger BNP. Malta som har tre gånger BNP eller Nederländerna och Sverige som har en banksektor som motsvarar dubbla BNP. Eller Storbritannien som ligger på ännu högre nivåer.

Cypern släpptes in i EU utan att Cypern-frågan (konflikten mellan turkiska och grekiska cyprioter) var löst. Cypern tilläts leva gott på att hantera smutsiga ryska pengar. Ingen sa ifrån. Men nu ska räddningen av den cypriotiska ekonomin kombineras med att den cypriotiska finanssektorn, landets näst viktigaste näring, ska krossas. Det blir ingen räddning av den cypriotiska ekonomin. Hur ska Cypern nu kunna komma på fötter igen?