Under veckan har regeringen släppt ut små ”godbitar” ur vårbudgeten för att visa att man är alla goda gåvors givare. Idag kom den samlade vårändringsbudgeten och först nu är det möjligt att få perspektiv på vad som är möjligt i den politiska världen. Hur någon kan tro att väljarna ska gå på de blå dunsterna är svårt att förstå. För nu går det att läsa helheten.

Häromdagen var regeringen småföretagens vän. En storsatsning på småföretagen, 226 miljoner kronor i år och följande år hela 315 miljoner per år. Nu vet vi att den kombineras med höjda arbetsgivaravgifter för 5.500 miljoner kronor i år och 20.000 miljoner kronor nästa år. Så var det med den satsningen på företagen.

Satsning på kultur med 58 miljoner kronor, något som får Alice Bah Kuhnke att utbrista “kulturen stärks i regeringens vårbudget”. De totala utgiftsökningarna är på 8.000 miljoner kronor (men en del är ren bluff, läs vidare nedan), så kultursatsningen är mindre än en procent.

Satsning på äldrevården med en hel miljard! Men samtidigt stryker man ett antal poster som ligger under samma utgiftskonto, äldrevård. Strykningarna är på 940 miljoner kronor, så det blir bara 60 miljoner kronor i ökade anslag netto! Likafullt kan tidningar basunera ut att en miljard satsas på äldrevården och S-pensionärernas organisation PRO uttala sitt gillande. Vem har nytta av sådana bluffuppgifter mer än den som vill lura senila gamlingar?
Satsning på nya konstlade jobb är på 354 miljoner. Men höjd ersättning till dem som inte jobbar kostar 1.055 miljoner kronor!

Den största enskilda posten i budgetförslaget är 2.489 miljoner kronor i ökade sjukförsäkringskostnader. Kostnader som det ska lånas till (sjukförsäkringen är ett eget system som inte ingår i statsbudgeten). Till en liten del handlar det om att ta bort slutparentesen för sjukförsäkringen (efter två och ett halvt år), till detta behövs 115 miljoner kronor. Men den största delen handlar om att vi blivit sjukare, 2.374 miljoner. Vi är raskt på väg tillbaka till det sjuka Sverige som vi hade i slutet på 1900-talet. Förbättringarna i sjuktalen började redan under Göran Perssons tid som statsminister (värsta året var 2003, “ohälsotal” 43,2 dagar) och fortsatte under Fredrik Reinfeldt. Kurvan vändes till det sämre 2014 – bästa året var 2013 med 26,8 dagar som ohälsotal. På bara tio år blev svenska folket 38 procent friskare! Åtminstone på pappret.

Migrationspolitiken får ett påslag på 479 miljoner, mest för ökade bostadskostnader. Migrationen kostar idag lika mycket som försvaret!

Den allra största ökningen handlar dock om räntorna på statsskulden! Räntorna är visserligen rekordlåga, men kronans kurs har fallit och mycket av statsskulden är i euro, dollar och schweizer-francs. Valutaförlusterna uppgår till 8.800 miljoner kronor! Vilket är mer än alla övriga utgiftsökningar sammanräknade.

Som nämnt blir det ökade arbetsgivaravgifter på 5.500 miljoner kronor, medan andra skatteökningar i år blir blygsamma. Det kommer dock säkert att kännas för de ungdomar som blir utan jobb eller aldrig får något jobb. Den stora skattechocken kommer först nästa år. Det går ju inte att ändra inkomstskatt (inklusive ROT-avdrag) under pågående kalenderår. Du kan räkna med att Du får betala ordentligt mer med skatt nästa år och att 2015 troligen kommer att bli året med den lägsta skattekvoten på mycket länge.

Budgeten har i vederbörlig ordning förhandlats med Vänsterpartiet. Vars taleskvinna Ulla Andersson till och med fått vara med och presentera en del av åtgärderna vid gemensamma pressmöten.

Genom Decemberöverenskommelsen har Alliansens lovat att ställa upp för vänsterns budget genom att inte rösta på sina egna förslag. En förutsättning för detta är dock att Vänstern har anslutit sig. Det har de gjort och drivit förslagen ännu mer åt vänster.