Företagaren Börje Ramsbro dömdes i april i år till 20 dagsböter à 250 kronor, 300 kronor i avgift till brottsofferfonden och att betala 5.000 kronor av försvarsadvokatens kostnader, summa 17.800 kronor. Brottet var att han nämnt Håkan Nordquist vid namn på en hemsida på Internet. Det bör särskilt observeras att det var nämnandet av namnet Håkan Nordquist i sig som var det brottsliga. Inte vad som sades, det prövades aldrig av domstolen. Nordquist hade anmält saken till datainspektionen, som överlämnat saken till åtal och det blev som sagt fällande dom. Den domen fälldes enligt den gamla datalagen, inte den nya personuppgiftslagen som trädde ikraft den 24 oktober 1998.

Nu finns det ett nytt åtal, denna gång mot sjuksköterskan Bodil Lindqvist i Vetlanda. Hon är ansvarig för konfirmandarbetet i Svenska kyrkan i Vetlanda och hon gjorde en hemsida om sin egen församling. På hemsidan presenterades flera personer i församlingen. Bland annat skojade Bodil Lindqvist med kyrkorådets socialdemokratiske ordförande, som illustrerades med en animerad röd liten djävul.

Kyrkorådsordföranden protesterade, men Bodil Lindqvist ansåg att sidan platsade under undantaget för publicering med journalistiska, litterära och konstnärliga ändamål enligt den nya personuppgiftslagen som trädde ikraft den 24 oktober 1998. Dit bör även skämtsamma texter och skämtteckningar räknas. Men Datainspektionen ansåg att Bodils hemsida var ett ”personregister” i ett utlåtande till åklagarmyndigheten i Jönköping. Och eftersom sidan var gjord före den 24 oktober 1998 skulle den gamla lagen tillämpas även om det finns en generell lagregel som säger att man inte får straffas för ett ”gammalt” brott som inte längre på grund av lagändring (vid domslutet) är olagligt. Men sådant bekymrar inte åklagarmyndigheten i Jönköping när det gäller att försvara etablissemanget – i det här fallet kyrkorådsordföranden – från sådant som han inte gillar. Observera att det precis som i Börje Ramsbros fall inte alls är aktuellt att pröva innehållet i det som sagts, det handlar enbart om att kyrkorådsordföranden nämnts vid namn.

Veckans SÄPO-nyhet

SÄPO har nu klarat av att behandla 260 av 1 000 förfrågningar om att få ta del av registeruppgifter. Av dessa har 16 bifallits till en del. Resten har avslagits. SÄPO vägrar också att lämna uppgift om personen över huvud taget förekommer i registret. Det gäller även de som till exempel har haft skyddsklassade arbeten och därför själva vet att de finns i registret.

Vi har nu för första gången fått kontakt med en person som fått se sin akt hos SÄPO. Det var inte oväntat en person som inte haft något som helst med politiskt obekväma grupper att göra, utan en före detta SÄPO-polis som själv arbetat med övervakning av extremister. Det visade sig att han själv blivit utsatt för telefonavlyssning av SÄPO. Utan att SÄPO inhämtat erforderligt domstolsbeslut.