Längs vägar och järnvägar i Sverige kan man se att fin åkermark ligger för träda. Inte upplöjd inför nästa års odling utan full med ogräs.
Sädesfält i de bördigaste delarna av Sverige, som varit basen för Sveriges livsmedelsproduktion, är fulla med ogräs. De guldgula böljande vetefälten blir alltmer sällsynta.

Spåren till detta går till Bryssel. Tidigare har EUs bidrag varit knutna till produktionen. Ju mer man producerat, desto högre bidrag. Dessutom krävdes att mer än hälften av marken odlades.

Idag är reglerna ändrade. Bidragen är lika stora oavsett vad som produceras. Många bönder odlar bara en tredjedel eller mindre av sin egen mark. Spannmålspriserna är låga och om man odlar exponeras man helt för de risker som odlingen innebär. Vid sidan av kostnader för utsäde, gödsel och maskindrift finns det annat som kan inträffa: Dåligt väder. Maskinhaverier. Prisfall. Helt tryggt är att lyfta bidrag istället. Inget dåligt väder drabbar bidragen. Inga maskiner går sönder om de inte används och låga vetepriser påverkar inte heller bidragen. Enda kravet för bidragen är att fälten hålls öppna. Men det kan göras med en enkel maskin en gång om året. Bränsle och maskindrift blir minimalt istället för plöjning, harvning, sådd, gödsling, ogräsbekämpning och skörd (allt med dyra specialmaskiner) kör man över åkrarna en gång med en billig maskin som nästan aldrig går sönder.

Vi håller på att bygga upp en ny klass av bidragstagare. Jordbrukare utan jordbruk. Visst har jordbrukarna fått bidrag förut. Men de har åtminstone fått jobba för dem. Nu gör de bäst i att sitta och rulla tummarna. Det blir på sikt samma effekt som av passiviseringen i flykting-Sverige. Arbetsförbud leder på några år till arbetsoförmåga. Om några år är jordbrukarna där, i sällskap med det senaste decenniets invandrare.

Vi bör dessutom betänka att jordbruk är en avancerad verksamhet som kräver integration av en rad kunskaper. Samt ekonomiskt ansvar för att rörelsen går ihop. Det har inneburit att en mycket stor andel av landets nyföretagare har varit jordbrukarsöner eller -döttrar. Vi riskerar alltså ännu mer när denna källa till välståndsskapande entreprenörskap kommer att sina.