Den sanna innebörden av Decemberöverenskommelsen framgår nu med all önskvärd tydlighet.

Regeringen planerar sin första riktiga budget, som brukar diskuteras på Harpsund över en helg i augusti.

Men först ska innehållet diskuteras med Vänsterpartiet, som ju inte får vara med på Harpsund. Till det mötet har Vänsterpartiet lagt fram ett antal förslag om ökade statsutgifter med generella kostsamma reformer. Senast fick man igenom ett generellt glasögonbidrag till skolbarn. Det vill säga till välbeställda familjers skolbarn. Fattiga har redan tidigare kunnat få bidrag. De administrativa kostnaderna tar en stor del av det samlade bidraget.

I år går man vidare på samma bana och kräver att åldersgränsen för gratis tandvård ska höjas från 19 till 23 år (en del landsting har högre åldersgräns än 19 idag). Viktigare är att alla reformer ska finansieras med skatter på kapital… Magdalena Andersson tänkte sig nyligen ta in mellan en och två miljarder på att lura pensionssparare som inte förstått ändringarna i beskattningen av privat pensionssparande. Till och med Skatteverket hade föreslagit möjligheten att återbetala sparande som inte var avdragsgillt med de nya reglerna, eftersom det kommer att beskattas en gång till när pensionen betalas ut. Andersson förklarade att spararna informerats om ändringarna i god tid och gott kunde betala den dryga miljard som det innebär att många med månadssparande inte förstått att de måste sätta stopp för inbetalningarna. Det är framförallt låginkomsttagare och kvinnor som drabbas av Anderssons förslag. Sedan saken börjat uppmärksammas alltmer är det dock tveksamt om regeringen vågar genomdriva det förslag som de redan skickat till Lagrådet.

Vid förra förhandlingen lyckades Vänsterpartiet genomdriva en utredning om begränsning av vinster inom vård, omsorg och skola. Utredningen har medfört ett tvärstopp för investeringar i nya välfärdsföretag. Vem vill investera och satsa på ett nytt företag om det kommer att förbjudas inom några år? Resultatet har blivit en drastisk nedgång för kvinnligt nyföretagande. Liberaliseringen inom välfärdsbranschen har öppnat möjligheter verksamma inom stela kommunala och statliga kolosser att satsa på nytt och flexibelt inom den bransch där de jobbar. Kvinnor är dominerande i de yrkena. Det är slut på nyföretagandet inom välfärdsbranscherna nu. Ett slag i solar plexus på landets kvinnor och ett dråpslag mot en feminism inom näringslivet.

Vi kan förvänta oss att regeringen fortsätter att köpa stöd från Vänsterpartiet med hjälp av en rad eftergifter av begränsad substantiell betydelse, men till kostnaden av ökad byråkrati, ökade administrativa kostnader och minskat tillförsikt till möjligheten att utveckla företag i landet.

När samtalen med Vänsterpartiet är avklarade återstår nästa omgång då Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska göra upp på Harpsund. Det blir säkert ytterligare några kostsamma slag i luften på miljöområdet.

Och allt detta har Alliansen genom Decemberöverenskommelsen lovat att stödja!