Carin Jämtin, före detta socialdemokratisk biståndsminister och nu oppositionsråd i Stockholms stad, har klätt av scoialdemokraterna in på bara skinnet i en debattartikel i Dagens Nyheter i veckan (http://www.dn.se/opinion/debatt/skattepengar-for-valfard-far-inte-ga-till-kapitalister-1.919250).

Jämtin kräver stopp för vinstutdelning från företag som arbetar i den sociala sektorn och i skolan. Det låter ungefär som när Olof Palme ansåg att barn med förtroende bara kunde lämnas till av kommunen drivna dagis (medan en stor majoritet av svenska folket visste vad kommunalanställda och framförallt kommunala byråkrater brukar gå för, och inget hellre ville än att skydda sina barn för dessa). Fienden då hette Pysslingen, som med tiden utvecklades till ett lönsamt mångfilialföretag inom dagbarnvård och skola. Med tusentals nöjda föräldrar/kunder runt om i landet. Och nöjda aktieägare dessutom. Finessen med Pysslingen och liknande företag är att de driver en verksamhet i kundernas intresse – utan kundorientering blir det nämligen inga kunder alls. De kommunala verksamheterna kan fortsätta med dålig kundanpassning och leva vidare på skattepengar. Det kan inte ett privat dagis, en privat skola eller ett privat socialt serviceföretag. Men det räcker inte med det. Det är i de privata verksamheterna som nya och innnovativa metoder växer fram. Det är i privata verksamheter som effektiva och kostnadssparande tekniker växer fram. De undersökningar som gjorts visar att även den kommunala skolan blir bättre på de orter där det finns konkurrenskraftiga friskolor som alternativ. För att den kommunala skolan ska få några elever kvar krävs att den skärper sig. Och det är förvånansvärt ofta den gör det! Där friskolor saknas rullar den kommunala skolan på i gamla hjulspår.

Men botten till alla dessa framgångar är att det faktiskt går att tjäna pengar. Att företagen går med vinst. Annars skulle det nyttiga nytänkandet aldrig komma till stånd. Det är det som Carin Jämtin nu vill sätta stopp för. Hon vill inte utnyttja möjligheten till lägre kommunala utgifter som de alternativa vinstdrivande institutionerna skapar. Hon vill inte utnyttja möjligheterna till bättre resultat som uppstår när de kommunala institutionerna utsätts för konkurrens.

Kort sagt hon vill gå tillbaka till den gamla onda tid vars symbol var Olof Palme.

Så långt ner trodde inte ens vi att socialdemokraterna skulle sjunka i ett modernt samhälle. Men när de nu gör det, är det bra att det sker ett år innan valet, så att väljarna har tid att smälta vad som hotar att bli alternativet till den nuvarande regeringen.
Det är för övrigt inte bara “Veckans Contra” som är kritisk till urtidsödlan Carin Jämtin, kolla till exempel på http://www.dn.se/opinion/huvudledare/valfard-for-pengarna-1.920054