NATO har lyckats med det ingen gjort tidigare. Att genom enbart luftangrepp och helt utan egna förluster, tvinga ett annat land att ge upp kontrollen över ett område som varit under fast militär och polisiär kontroll. De uppgifter om våld och övergrepp som nu kommer från Kosova visar att de insatser som NATO gjorde var väl motiverade. Serberna har, som vi framfört tidigare i ”Veckans Contra” på ett otillbörligt sätt med våld kontrollerat ett område där de bara utgör en liten minoritet av befolkningen.

Men nu verkar det som om den inte oväntade hämnden är på gång. Då gäller det att istället hålla efter albanerna. Kosova-området har en månghundraårig våldskultur, där blodshämnd varit ett viktigt inslag. Den osmanska statsmaktens kontroll var bristfällig och därför har befolkningen varit van vid ett ta rättvisan i egna händer. Utgångspunkten har då oftast varit att den egna klanen har rätt och att utstådda oförrätter ska hämnas – gärna med råge. Det är en tradition som inte är lätt att utrota.

Det kan tilläggas att albanerna i Kosova också har en mycket relativ syn på äganderätten, vilket märks när företag och gårdar i Kosova “byter ägare”. Det har varit upprepade problem i svenska flyktingförläggningar där Kosova-albaner utmärkt sig negativt genom sin brist på respekt för andra flyktingars egendom.

Omvärlden – varken NATO eller FN – med eller utan svenska trupper – kan rimligen agera världspolis och fastställa vad som ska gälla i Kosova. Men det finns för närvarande ingen annan legitim institution som kan styra landet. UCK-ledaren Hashim Thaqi har skaffat sig sin position med vapenmakt. Vad han egentligen står för är det få som vet. Den någorlunda demokratiskt valde Ibrahim Rugova har spelat en undanskymd roll under senare tid och han lär knappast kunna återvinna det stöd han hade, eftersom han länge förespråkat en icke-våldslösning som nu, när våldet avgjort konflikten, verkar helt överspelad.

De främsta företrädarna för majoritetsbefolkningen i Kosova är beredda att visa föga respekt för minoriteten. Respekt för minoriteten är nödvändig för att konflikten inte ska fortsätta. Därför finns det all anledning för “världssamfundet” att nu hårt hålla efter den albanska befolkningen i Kosova. Trots att det i längden är en helt ohållbar politik.

Veckans SÄPO-nyhet

Som vi berättat tidigare har Contra med anledning av SÄPOs olagliga registrering av demokratiska högerkrafter skrivit brev till Justitiedepartementet, Registernämnden och SÄPO den 14 april 1999. Första reaktionen har nu kommit, en tjänsteman på Justitiedepartementet har på telefonsvarare hört av sig och önskat ”tala om Contras förfrågan”. Han lät dock meddela att han senare samma dag skulle bege sig på en fem och en halv vecka lång semester. Den hade hunnit börja när Contra ringde tillbaka. Fortsättning följer därför i augusti.