Den stora batteriföretaget Northvolt i Skellefteå har hittills inte tjänat en krona. Det har försörjts med statliga pengar och banklån som getts med statliga kreditgarantier i botten. Bankerna riskerar inte att förlora några pengar om företaget inte klarar sig. Det är staten (skattebetalarna) om lovat att hålla bankerna skadeslösa.

Företaget nöjer sig inte med batterifabriken i Skellefteå utan satsar också stort på att bygga en fabrik i Heide i Tyskland. För att få ihop finansieringen har man lyckats få tyska regeringen att ställa upp med 10 miljarder kronor. Svenska staten har ställt upp med femton miljarder kronor för finansieringen av fabriken i Skellefteå. Resultatet av satsningen är hittills noll kronor, men svenska och tyska skattebetalare står tillsammans en risk för 25 miljarder kronor.