På onsdag är det femtio år sedan Dr Martin Luther King Jr höll sitt mest berömda tal, “I have a dream” vid en manifestation i Washington som samlat 250 000 människor vid Lincoln memorial. Talets höjdpunkt var inte planerad, den fanns inte med i det manus som King hade med sig. Han framträdde som sextonde av arton talare vid manifestationen. Den avslutande delen av talet kom direkt ur hjärtat sedan blues-sångerskan Mahalia Jackson från publiken skrikit: ”Tell them about the dream, Martin”. Martin Luther King lämnade då manuskriptet och började tala om sin dröm, som under de senaste femtio åren har förverkligats (om Du tittar på videolänken nedan kan Du se hur King efter drygt tolv minuter slutar att titta ner i manuskriptet och talar direkt till publiken).

Någon kanske studsade till över rubriken här ovan. Den ansluter till ett viktigt inslag i Martin Luther Kings tal. Han representerade negerrörelsen (the negro movement), han talade upprepade gånger i talet om den amerikanska negerns (negro) berättigade krav. Det var en stolt neger som höll ett tal som likställts med John F. Kennedys och Ronald Reagans främsta när det gäller retorisk finess. Idag har de som Martin Luther King slogs för i stor utsträckning slutat att använda det ord Martin Luther King var så stolt över.

Det var radikala extremister som stal ordet neger från negerrörelsen och lyckades göra det till något som inte längre är helt naturligt att använda i olika sammanhang. Och idag skulle det kanske inte heller vara helt populärt att ha mötet vid republikanen Lincolns monument. Då var det naturligt för negrer att vara republikaner, det var ju republikanerna som hade gått i bräschen för kampen mot slaveriet. Rasister som George Wallace var alla demokrater. Idag tycks det bara vara förra utrikesministern Condoleezza Rice och några till som slår vakt om den amerikanska negerns republikanska traditioner. Rice har berättat att hon blev utsatt för värvningsförsök av en tidigare utrikesminister, Madeleine Albright, som utgick från att Rice, bara för att hon var negress, var demokrat. Rice hade fått det republikanska arvet som arv från sin far, som var betydligt närmare det amerikanska inbördeskrigets konfliktlinjer.

Låt oss citera några avsnitt ur Martin Luther Kings tal:

Nu är tiden att resa oss ur den mörka och övergivna segregationens dal till den solbegjutna vägen av rättvisa mellan raserna. Nu är tiden att öppna möjlighetens dörrar för alla Guds barn. Nu är tiden att lyfta vår nation från rasorättvisa till broderskapets solida klippa… Men det är något som jag måste säga till mitt folk, som står på den varma tröskeln som leder in i rättvisans palats, under den process som leder oss till vår rättmätiga plats i samhället får vi inte göra oss skyldiga till orätfärdiga gräningar. Låt oss inte släcka vår törst efter frihet genom att dricka bitterhetens och hatets bägare. Vi måste alltid föra vår kamp med värdighet och disciplin. Vi får aldrig låta våra protester degenerera till fysiskt våld. Igen och igen måste vi resa oss till den majestätiska höjd där vi möter fysiskt våld med själens kraft. Den fantastiska nya handlingskraft som neger-samhället nu omsluter får inte leda oss till att misstro alla vita människor, för många av våra vita bröder, vi ser dem här idag, har insett att deras öde är sammanlänkat med vårt öde och deras frihet är oupplösligt kopplad till vår frihet. Vi kan inte vandra ensamma… Vi kan aldrig vara nöjda så länge negern i Mississippi inte kan rösta och negern i New York inte anser sig ha någon att rösta på. Nej, vi är inte nöjda och vi kommer inte att bli nöjda förrän rättvisan forsar fram som ett vattenfall och rättfärdigheten som en mäktig flod… Jag har en dröm att en dag ska denna nation resa sig och leva efter den sanna innebörden av sin trosförklaring: ”Vi håller dessa sanningar för självklara, att alla människor är skapade jämlika” Jag har en dröm att en dag ska på Georgias röda kullar sönerna till forna slavar och sönerna till forna slavägare sitta tillsammans vid broderskapets bord… Jag har en dröm att mina fyra små barn en dag ska leva i en nation där de blir dömda inte efter färgen på sin hud utan efter innehållet i deras personlighet… Det kommer att vara dagen då alla Guds barn kommer att med en ny innebörd kunna sjunga: Mitt land, det är om Dig sköna land av frihet om Dig jag sjunger. Landet där mina fäder dog, landet med pilgrimsfädernas stolthet, från varje berg låt friheten ljuda”.

I sin helhet kan Du läsa talet här!

En suddig svartvit video finns här!