Det finns skurkstater som hotar världen. Talibanregimen i Afghanistan gav en fristad åt de värsta skurkarna världen skådat de senaste decennierna – mullah Omar och Usama bin Ladin. Saddam Hussein ockuperade grannlandet Kuwait, överföll grannlandet Iran och mördade sina egna invånare med giftgas i byn Halabja. Idi Amin jagade ut personer av indisk härkomst ur Uganda. Moammar Khadaffi har backat upp terrorister som skjutit ned både franska och amerikanska passagerarflygplan. Nordkorea har genomfört både mordanslag på en gästande sydkoreansk regeringsdelegation i Burma och internationella flygattentat samt kidnappat japanska medborgare av koreansk härkomst i Japan. Listan kan göras längre. Den omfattar exempel på ett oacceptabelt beteende i det internationella samfundet. Där också det internationella samfundet reagerat genom sanktioner eller militära åtgärder (utom i fallet Nordkorea där man försökt köpa sig gott uppförande genom att bygga gratis kärnkraftverk och genom att skänka livsmedel – något som tackats med brott mot alla internationella åtaganden som Nordkorea gjort för att få de förmånerna).

Det är bra att utnyttja internationella påtryckningar för att komma till rätta med skurkar som använder hela länder för att terrorisera världen. Vi ska vara särskilt tacksamma för de uppoffrande insatser USA gjort i länder som Irak, Kosova och Liberia.
Men det finns också en rad internationella påtryckningar som genomförs för att få andra länder att i sin inre politik följa en linje som framstår som “moraliskt riktig” i det egna landet – men som inte hotar omvärlden. I dagarna har USA hotat med sanktioner mot Island för att landet återigen fångar några få vikvalar (det finns 43 000 vikvalar i de isländska farvattnen, den isländska regeringen har godkänt fångandet av 38 stycken för forskningsändamål). EU kräver stopp för användande av genmodifierade grödor i USA, Kanada och Argentina, medan dessa länder i sin tur kräver stopp för de importrestriktioner som EU satt upp. USA har utövat påtryckningar på Tyskland och Frankrike för att man ansett att scientolog-kyrkan utsatts för förföljelse i de europeiska länderna. Nederländerna har backat upp ett fartyg som skickats till polsk hamn för att utföra i Polen illegala aborter alldeles utanför territorialvattengränsen. Den spanske undersökningsdomaren Baltasar Garzón försöker jaga de han anser vara skurkar oavsett vilket land brottslingen eller brottsoffret kommer från och i vilket land brottet begåtts i. Samma med Belgien där det går att åtala i stort sett vilken internationellt verksam politiker som helst. Sverige klagar på att Grekland avser att tillåta fler bordeller än man gjort hittills (i hela Europa går trenden mot ökat utrymme för legal prostitution – Sverige går åt rakt motsatt håll) och mot Norge för att landet tillåter säl- och valjakt. Danskarna klagar i sin tur på Sverige för att vi framställer billig och ren energi i Barsebäck i närheten av Köpenhamn.

Ett fungerande internationellt samfund måste respektera att andra länder styrs av andra kulturer och andra värderingar. Därför blir lagarna olika. Det som är naturligt och självklart i Sverige är främmande i Japan eller Nigeria. Det måste finnas gränser för vårt och andra länders ambitioner på att pådyvla andra folk våra egna värderingar. Det bör begränsas i stort sett till de fall när ett land utsätter omvärlden för hot och när kränkningarna mot de egna medborgarna gör att oppositionen utsätts för svår förföljelse. Det är därför bra när USA ställer upp med sina resurser mot skurkstater som Irak och Nordkorea. Men det är fel när man försöker påverka Island eller Frankrike.