Det var den 27 april 1973 och justitieministern hette Lennart Geijer. Uppgifterna var hemligstämplade fram till den 16 december 1998.

I en hemlig tilläggsföreskrift till personalkontrollkungörelsen (föreskrifter om hur SÄPO ska sköta sina register) fastställdes att organisationen Demokratisk Allians (DA) var en organisation som “i antaget program angett att organisationen skall verka för att omvandla samhället med våld”. Det var i alla fall den enda lagliga grunden för att ledande medlemmar i en viss organisation enbart på grund av sin aktivitet i organisationen skulle kunna registreras av SÄPO.

Organisationen Demokratisk Allians hade ett antaget program som löd: “Demokratisk Allians skall utifrån grundläggande värderingar om frihet, fred och framsteg, samt de mänskliga rättigheterna, såsom de uttryckes i Förenta Nationernas deklaration därom, sprida upplysning om och bekämpa alla former av förtryck och diktatur, samt organisationer och grupper som motarbetar demokrati och frihet. Demokratisk Allians skall i nuläget lägga särskild vikt vid studiet av och spridandet av upplysning om kommunismens historia och kommunismens taktik och strategi. I enlighet härmed vill Demokratisk Allians arbeta för att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna allmänt respekteras och efterleves.” Någon annan programskrift har inte antagits av Demokratisk Allians. DA var en ungdomsorganisation som framförallt gjorde sig känd som anhängare av en demokratisk utveckling i Sydvietnam och bestämda motståndare till kommunisternas senare framgångsrika försök att införa diktatur i hela Vietnam. Därmed var DA starkt kritisk till den utrikespolitik som fördes av Sverige på 1970-talet. En sådan kritisk inställning är tillåten enligt gällande grundlag.

Justitieministerns utfärdade föreskrifter rörande DA förnyades vid ett antal tillfällen, senast den 24 november 1988. DA fanns dock inte med i en ny förteckning över misstänkta organisationer som antogs den 4 februari 1993. DA ansågs alltså av justitiedepartementet, mellan den 27 april 1973 och den 3 februari 1993, vara en organisation som med våld försökte omvandla samhället. DA bedrev dock ingen verksamhet efter 1976.

Trots att DA inte längre ansågs tillhöra statens fiender från och med den 4 februari 1993 satt de som en gång varit registrerade fast i SÄPOs register. Visserligen sjönk antalet registrerade, men den 30 september 1998, det sista datum för vilket vi har uppgifter, var fortfarande 3 alliansare intagna i SÄPO:s register (31 december 1980, fem år efter det att organisationen upphörde var 17 alliansare med i registret) enbart på grund av sitt medlemskap i DA för mer än tjugo år sedan.

Contra har hos Justitiedepartementet den 14 april i år begärt ut handlingar som förklarar på vilket sätt stöd för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett hot om att med våld omvandla samhället. Samma dag begärdes en förklaring från Registernämnden (som ska kolla SÄPO) varför medlemmar i Demokratisk Allians fanns i SÄPO:s register efter den 3 februari 1993. Flera personer som kan antas vara registrerade av SÄPO på grund av medlemskap i Demokratisk Allians har dessutom begärt utdrag om sig själva ur registret – vilket alla har rätt att få sedan den 1 april 1999. Hittills har inga svar influtit från vare sig Justitiedepartementet, Registernämnden eller SÄPO.