I veckan mördades den populäre högerpolitikern Pim Fortuyn i Nederländerna. Den misstänkte mördaren heter Volkert van der Graaf och hans bakgrund inger betänkligheter för framtiden också för svenska politiker som till äventyrs skulle våga uttrycka icke-PK-åsikter.

Volkert van der Graaf har framförallt varit djuraktivist. Han har presenterat sin filosofi på en hemsida under namnet “Animal Freedom” (den har nu försvunnit från hemsidan, men Contra har en kopia på texten sådan den var innan den försvann, kan av den som så önskar rekvireras från redax@contra.nu). Volkert berättar på hemsidan hur han började engagera sig för djurens “rättigheter” när han var ute och fiskade med sin två år äldre bror. Han tyckte att storebror var grym mot både daggmasken och fisken. När han blivit femton år arbetade han med att rädda oljeskadade fåglar. Han upptäckte att organisationen som räddade fåglar placerade ut råttfällor för att mössen inte skulle äta upp fågelmaten. Volkert protesterade och lämnade projektet eftersom man dödade möss. Självklart blev han med tiden vegan, men kämpade med frågor som om läder var OK, om ägg var OK och om mjölk (eko-mjölk enbart naturligtvis) var OK. Denne man som värnar om daggmaskar och möss tvekar inte att mörda en människa, som har enligt honom felaktiga åsikter. I det här fallet hade Pim Fortuyn uttalat sig för ett effektivt jordbruk inklusive effektiv djurhållning i stora enheter. Han hade också någon gång utallat sig sarkastiskt om dem som inte gillade pälsar. Polisen har inte släppt ut något om vad Volkert sagt om bakgrunden till sitt dåd.

Dådet har dock alltså såvitt man kan se inte det minsta med Fortuyns påstådda främlingsfientlighet att göra. (Vi skriver påstådda, eftersom vi har svårt att se att den över huvud taget fanns, men den är under alla omständigheter ointressant i sammanhanget). Det var inte därför Volkert grep till vapen. Han grep till vapen för att han personligen fastställt hur den goda världen skulle se ut och Fortuyn delade inte hans uppfattning.

Volkert är 32. Luke John Helder är bara dryga 20. Men också han har på egen hand fastställt hur världen ser ut och gripit till våld för att förklara vad som är rätt. Helder greps som “rörbombaren”, mannen som apterat och sprängt rörbomber i brevlådor runt om i USA. Helder har i studenttidningen i Wisconsin gett uttryck för sin radikala kritik mot den rådande miljöpolitiken. Han har kritiserat jordens uppvärmning och motsatt sig utsläppen av koldioxid (men själv kört hundratals mil för att aptera sina bomber runt om i USA). Han bifogade ett brev till sina bomber (som skadade sex helt oskyldiga slumpvis utvalda människor) där han hävdade att 1 procent av USAs befolkning kontrollerade 99 procent av landets välstånd (!!!). Helder hade fastställt dels att det var så (påståendet är naturligtvis inte sant), dels att det var fel att det var så, dels att han hade rätt att döda för att protestera.

Helder fortsatte i samma anda som den så kallade una-bombaren Theodore Kaczynski som spred död omkring sig när han skickade brevbomber till personer som han såg som symboler för den moderna tekniken.

van der Graaf, Helder och Kaczynski står alla för en fundamentalistisk vänsterorienterad miljöpolitik. De anser själva att kunnat fastställa den enda sanningen vad gäller djurens “rättigheter”, miljöpolitik och teknologi. De har tillgripit våld för att påtvinga en skeptisk allmänhet sin egen uppfattning.

I Sverige har vi dessvärre många tecken på att samma människofientliga ideologi breder ut sig, delvis som en följd av positiv uppmärksamhet i skolor och media. Det är nog dessvärre bara en tidsfråga innan vi också i Sverige får se dödsoffer för veganers och miljöaktivisters framfart.