Sverige är ett av få demokratiska länder som har domstolar som är tillsatta på politiska meriter. Systemet hittar vi annars ofta i diktaturer.

Emellanåt väcker en dom utfärdad av nämndemän ibland uppseende och i förra veckan dömde “folkdomstolen” ut nämndemannasystemet. Lynchjustisen härjade och två centerpartistiska nämndemän stängdes av från Solna tingsrätt. I det ena fallet handlade det om en kvinna med islamistiska uppfattningar som uppenbarligen utsetts för att fylla “mångfaldskvoten”. Nämndemännen ska dessutom uteslutas ur Centerpartiet. Det är alltså rena folkdomstolen som härjar mot nämndemännen, som väl representerar det nuvarande systemet, som det råder enighet om i Sveriges riksdag. Den person som friades av en oenig tingsrätt har rätt att se med avsmak på både det svenska rättssystemet och den lynchjustis som tycks se till att han inte ska få en rättegång enligt de rättsregler som gäller i Sverige i första instans (domen är överklagad och kommer att prövas i hovrätten).

Att den tilltalade i detta fall drabbas otillbörligt bör inte hindra att reglerna ifrågasätts. Tanken bakom nämndemannsystemet är att åtalade ska dömas av sina “likar”. Men är politiskt aktiva verkligen “likar”? Allt färre personer engagerar sig i de politiska partierna och de som engagerar sig avviker alltmer från allmänheten. Nämndemannasystemet innebär att den politiska korrektheten breder ut sig i samhället. Och när den inte når tillräckligt långt rycker lynchjustisen in.

Systemet fungerade när tinget samlades på kyrkbacken och nämndemännen kände alla inblandade, både kärande och svarande. Så är det inte längre. I det aktuella fallet ansågs den tilltalade tillhöra en “bättre familj” och var därför sannolikt oskyldig. Enligt de två nämndledamöter som ville fria honom. De överlät dock åt den lagfarne domaren att skriva ner majoritetslinjen i domstolen (domaren blev nedröstad och formulerade sig nog knappast som nämndledamöterna hade önskat, mer än att den tilltalade faktiskt friades).

Det är dags att se över nämndemannsystemet som har vikingatida rötter, men som har överlevt sig själv. Det tyckte för övrigt 82 procent av läsarna i förra veckans Contra-fråga på nätet.

Bilden: Nämndemannainstitutionen är vikingatida, precis som Rökstenen