Det finns ungefär 300 myndigheter i Sverige. Exakt hur många är det ingen som vet. Vad vi vet är dock att antalet myndigheter ökar. Det tycks vara populärt att skapa nya myndigheter för att tysta dem som skriker högt i politiken. Alltfler myndigheter får samtidigt uppgifter som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Myndigheter skapas för att driva rena propagandaaktiviteter, istället för att arbeta med det som klassiskt kallas för myndighetsutövning.

Skatteverket kan tyckas ha klassiska myndighetsuppgifter. Men så är det inte längre. Skatteverket borde ha till uppgift att driva in skatter och därtill kanske ha synpunkter på hur man rent praktiskt utformar skattereglerna (vars principiella utformning fastställs på politisk nivå). Men skatteverket har under flera år drivit kampanjer för att påverka medborgarnas attityd till att betala skatt. Vi som tycker att skattetrycket är orättfärdigt och att politikerna ägnar sig åt plundring av svenska folket ser Skatteverkets försåtliga kampanjer som en kränkning av våra medborgerliga rättigheter. Skatteverket tar nämligen ut skatt inte bara för att bedriva den nödvändiga myndighetsverksamheten utan också för att driva politisk propaganda, som går rakt emot de åsikter som företräds av stora delar av svenska folket.

Folkhälsoinstitutet (namnet är som hämtat från 1930-talets Tyskland) är en ren propagandaorganisation som ska övertyga svenska folket om att de ska leva efter de hälsonormer som för dagen är politiskt populära. Ibland kommer myndigheten på kant med olika intresseorganisationer och då kan statens resurser användas för att direkt motarbeta vissa medborgargruppers intressen. Och ibland har verksamheten inte det minsta med folkhälsan att göra. Folkhälsoinstitutet har inte ens dragit sig för att ha synpunkter på homoadoptioner och globaliseringen!

Integrationsverket arbetar för att skapa opinion för en integrationspolitisk linje som delas av en del av svenska folket, men ogillas av en annan del. Det som kan kallas myndighetsutövning (utfärdande av visum, uppehållstillstånd etc) hanteras av Migrationsverket, medan Integrationsverket är en myndighet som har till främsta uppgift att begränsa den fria opinionsbildningen, dvs att satsa medborgarnas skattepengar för att driva opinion för en linje som visserligen är fastställd av en majoritet i demokratisk ordning, men där en minoritet – som också tvingas betala skatt – motarbetas av myndigheten.

Naturvårdsverket driver på skattebetalarnas bekostnad kostbara kampanjer för högst kontroversiella vetenskapliga teorier, för att i grund och botten skapa opinion för ett mer ingripande regleringssamhälle. Vi tänker då på teorin att människans aktivitet skapar en global temperaturhöjning, trots att det finns många seriösa forskare som menar att jordens temperaturvariationer beror på naturliga variationer i solaktiviteter och i jordens bana runt solen. Men Naturvårdsverket kan satsa tiotals miljoner i annonspengar på att driva en viss linje, en linje som ska motivera ytterligare ingrepp i människors privatliv.

Ungdomsstyrelsen har till uppgift att arbeta för den ”nationella ungdomspolitiken” (termen låter som hämtad från en kommunistisk femårsplan), vilket bland annat resulterar i att bidrag betalas till Revolutionär Kommunistisk Ungdom, ungdomsorganisationen till gamla KPML(r), som bland annat gjort sig känd för att samarbeta med internationella terroristorganisationer (vid sidan av att organisationen i sig har till mål att störta de demokratiska institutionerna i Sverige).

Dussintals av de myndigheter som Sverige har idag har lämnat myndighetsrollen långt bakom sig och förvandlats till åsiktsmaskiner som har fått rätt att använda skattebetalarnas pengar – alla skattebetalares pengar – för att driva åsikter som företräds av vissa skattebetalare, men som går direkt mot de åsikter som företräds av andra skattebetalare.

Den utveckling som vi sett accelerera under senare år är ett grundskott mot vårt demokratiska samhälle. Egentligen skulle det behöva en demokratimyndighet som talar om för alla odemokratiska myndigheter att de ska hålla tassarna borta från den fria opinionsbildningen