Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén brukar alltför ofta ta islams parti. Idag gav hon sig ut i Kairo för att hitta någon som vägrade att ta kvinnor i hand när de hälsade. Efter mycket möda lyckades hon hitta en ensam bagare. Alla övriga var ifrågasättande till själva frågeställningen. När de fick den svenska situationen förklarad för sig svarade de att det bara kunde vara fråga om en islamistisk extremist, sådana som inte fanns i Egypten. Andra menade att de var moderna människor och inte levde på Medeltiden. Självklart tog de kvinnor i hand när de hälsade.

Vad som är självklart i Kairo är det inte hos Miljöpartiet i Sverige. Här var det på håret att en “islamistisk extremist”, Yasri Khan, valdes in i partistyrelsen.

Det är för övrigt märkligt att regeringspartierna har en sådan faiblesse för muslimer från Balkan och personer från Mellanöstern bland statsråden. Innan Mehmet Kaplans avgång hade 4 av 24 ministrar (17 procent) den bakgrunden. Det överstiger med ungefär sex gånger den andel av den samlade svenska befolkningen som kommer från de områdena (3 procent, varav många inte är svenska medborgare och alltså inte behöriga att ingå i regeringen). Totalt är 20 procent av landets invånare födda utomlands och 17 procent kommer alltså från helt andra länder än de där regeringspartierna tycks rekrytera sina främsta representanter.

Aida Hadzialic, muslim från Bosnien, Mehmet Kaplan, aktiv muslim från Turkiet, Ardalan Shekarabi, muslimsk bakgrund från Iran (även om han är född i England) och Ibrahim Baylan, kristen assyrier från Turkiet.