25000 personer har tagit sig till Glasgow i Skottland. På flygplatsen i Prestwick uppges det ha stått 400 privatjetplan och väntat medan deras inflytelserika passagerare besökte mötet. Det inkluderade Air Force One, den amerikanske presidentens Boeing 747, som nu ska ha lämnat Glasgow.

Media har en hysterisk täckning, men deras förmåga till kritik och distans verkar minimal.

Det talas högt om att värmeuppgången ska begränsas till 1,5 grader. Trots att det inkluderar de senaste hundra årens redan inträffade värmestegring på 1 grad. Det handlar alltså egentligen om en halv grad. Dock förtjänar det att noteras att den under det gångna seklet stegrade temperaturen inte alls har skett under de perioder då koldioxidhalten i atmosfären har ökat.

Koldioxidhalten har varit skrämmande låg, eftersom den på nivån 200 ppm medför att växtligheten får problem att överleva. Tidigare har koldioxidhalten varit både 700 och 800 ppm. Utan någon katastrof. Under de senaste hundra åren har den ökat från 300 till 400 ppm. Avståndet till katastrofen vid 200 ppm har ökat. Utmärkt med den ökade koldioxidhalten alltså.

Deltagarna vid konferensen hotar med att vi alla ska bli dränkta av en stigande vattennivå. De önationer som skrikit högst har dock alla klarat sig bra och ökat i yta trots påståenden om att de hotas av stigande havsnivåer. Och i Sverige ser landhöjningen till att vi faktiskt haft en sjunkande havsnivå, utom i sydligaste Skåne.

Klimatflyktingar är ett ständigt återkommande hot. Och visst finns det klimatflyktingar, vi känner väl alla någon som flyttat till Frankrike eller Spanien för att komma undan det svenska klimatet.

Kritiker tystas och får inte delta på mötet i Glasgow. IPCCs vetenskapliga rapport från i somras verkar ganska balanserad, men medias beskrivning av rapporten är milt sagt obalanserad.

Den amerikanska organisationen CFACTs medaretare Peter Murphy presenterade fakta om hur den ökade koldioxidhalten ledde till bättre skördar och mer mat. De officiella deltagarna på COP26 förklarade att Murphys resonemang var svårt att ta till sig, men de kunde inte presentera några data som talade emot det.

Under den senaste halva miljonen år har planeten kännetecknats av 100 000–150 000 år långa istider varvade med 10 000–15 000 år långa mellanistider. Vi är 12 000 år inne i den senaste mellanistiden och många seriösa forskare ser istiden som ett mer uppenbart hot än den påstådda globala uppvärmningen.

Foto: Kedardome/Mostphotos