Det dröjde inte många dagar innan Miljöpartiet försökte utnyttja skogsbranden i Västmanland för att ta politiska poäng. De skyllde branden på klimatförändringar. Vid en saklig granskning var de ute i ogjort väder.

Fler följde efter. Bland annat Dagens Nyheters medarbetare Karin Bojs, en av de som genom sin position på Sveriges mest inflytelserika tidning har gjort mer än andra för att ersätta vetenskap och beprövad erfarenhet med tomtar och troll. Och som uppvisat en för svenska media unik intolerans mot oliktänkande. Personer som inte delar hennes åsikter i klimatfrågan döms ut och får naturligtvis inte publicera sig. I Dagens Nyheter skrev hon i veckan: ”Våra utsläpp gör världen varmare och det får konsekvenser. Den som har missat denna information måste ha bott under en sten de senaste tio åren.”. Vilken sten Karin Bojs bott under vet vi inte. Men den måste ha varit större än den som hon beskyller sina motståndare för att ha bott under.

Fakta är följande:
-Under de senaste arton åren har jordens medeltemperatur inte gått upp (Läs till exempel http://www.klimatupplysningen.se/2014/07/13/redan-sent)
-Flertalet svenska värmerekord härrör från 1930-talet. Även i USA var det betydligt varmare (och torrare) då än under 2010-talet
-Antalet skogsbränder har inte ökat (TT skriver om detta i bland annat Corren: http://www.corren.se/nyheter/sverige/skogsbranderna-blir-inte-fler-7213911.aspx)
-Extremt varma och torra somrar kommer lite då och då. Några exempel 1937, 1955, 1959, 1972 och 2002
-Innevarande sommar kommer inte att vara extremt varm , eftersom början var så mycket kallare än normalt (hade Du redan glömt att Du frös i juni?)

Vi hör också förståsigpåare kritisera räddningsledningen och samhällets krisorganisation. Det är lätt att kritisera fel som begåtts. Men det är svårt att veta vad som skulle ha gjorts annorlunda i förväg. I efterhand går det alltid att hitta någon expert som säger “vad var det jag sa”. De som gjorde tabbarna håller tyst. Men hur ska vi i förhand veta om vi ska lita på experten A eller experten B?

Contra ska inte ansluta sig till besserwissrarna men påpeka en sak som skiljer svensk beredskap nu från vad som gällde för bara några år sedan. Det finns inget lokalt arméförband att sätta in. Hela räddningsstyrkan vid skogsbranden i Västmanland uppgår till 200 man. Det motsvarar ungefär ett kompani i den gamla militärorganisationen. Och i så gott som varje län fanns det ett regemente med åtminstone fem kompanier under utbildning. Redo att sätta in när som helst med kort varsel. Nu finns de inte till hands ens om ryssen kommer.