Sverige, USA och världen behöver minska oljeberoendet. Inte av ekonomiska skäl och inte av klimatskäl.

Men för att en stor del av världens oljetillgångar kontrolleras av skurkar som slösar bort naturens rikedomar, använder oljan för att otillbörligt tillskansa sig makt över det egna folket och för att utöva politisk utpressning mot demokratiska stater.

Saudiarabien, som har mest olja av alla, dessutom till den lägsta utvinningskostnaden, kontrolleras av en kungafamilj som styr landet på snarast ett medeltida sätt. Invånarna saknar yttrande- och åsiktsfrihet och det är kungafamiljen som har all makt. Landet använder dessutom sina oljerikedomar för att sprida islam i världen – det var med saudiska pengar som moskén i Malmö byggdes och det är med saudiska pengar som en moské ska byggas i Göteborg. Men i Saudiarabien finns inte en enda kristen kyrka, ingen får byggas. Inte ens de många miljonerna kristna gästarbetare (från Filippinerna, Sydkorea, Västeuropa och Nordamerika bland annat) har möjlighet att utöva sin religion. Saudiarabiens egen befolkning växer snabbt, men de förses med pengar från oljeexporten och nödvändigt arbete utförs av importerad arbetskraft.

Flera av de andra stora oljeländerna i Mellanöstern styrs av liknande auktoritära regimer. Moammar Khadaffi kontrollerar Libyen (där det finns några få kyrkor byggda för den italienska minoriteten, men de stängdes när Khadaffi tog makten). Iran har rika oljetillgångar, men slösar bort dem genom att subventionera bränsle långt under Irans egna låga produktionskostnader! Konsumtionen drivs upp på orimliga nivåer genom de låga priserna. I Irak slåss olika grupper om kontrollen över oljan, vilket går ut över civilbefolkningen.

Vladimir Putins Ryssland är näst Saudiarabien den viktigaste oljeexportören i världen. Pengarna används för att vända Ryssland i auktoritär riktning och till att bygga upp den ryska krigsmakten som återigen börjar bli ett hot mot omvärlden.

I Hugo Chávez Venezuela används olja till en hejdlöst generös och ansvarslös ekonomisk politik. Genom att oljepriserna drivits upp som de har, kan Chávez “köpa” stöd för sin politik, han kan nämligen fylla igen de hål som skapas av en sanslös ekonomisk politik som främjar ineffektivitet och slöseri med resurser. På grund av prishöjningarna märker inte befolkningen att den ekonomiska politiken i sig snarast är att påminna om den som förs av Robert Mugabe i Zimbabwe (men eftersom Zimbabwe inte har någon olja känns Mugabes brottsliga politik rätt in på bara kroppen för zimbabwierna). Att misshushålla med jordens resurser på det sätt som Chávez gör faller väl in under rubriken “brott mot mänskligheten”.

Visst finns det olja i stora mängder i mer ansvarsfulla länder, som USA, Norge och Mexiko. Men en alltför stor del av världens oljetillgångar används av tvivelaktiga regimer för att förtrycka människorna och förslösa jordens rikedomar. Det finns all anledning att begränsa de här skurkarnas möjlighet att utöva inflytande på världen. Det uppnås bäst genom att vi i Väst efter bästa förmåga begränsar användningen av olja.