Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp  per capita  jämfört med andra länder. En avgörande orsak till detta är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och  kärnkraft . Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av  fossila bränslen .

Men det ska bli ändring på det, eftersom skatterna under den nuvarande regeringen har ändrats så att kärnkraften blir olönsam (två reaktorer stängs 2019, ytterligare två läggs ned inom ett par år). I den mån det går att ersätta den förlorade energiproduktionen kommer det att ske med hjälp av finsk kärnkraft (bra för koldioxidutsläppen, Finlands sjätte kärnkraftverk byggs till stor del med tanke på export till Sverige) eller med dansk och polsk kolkraft eller i värsta fall av tysk brunkolskraft.

Sverige har bland de lägsta utsläppen av koldioxid i världen per invånare. Ekonomifakta har gjort en sammanställning av utsläppen i 35 länder. Det handlar om industriländer och en del stora u-länder. Sverige ligger i botten, med 3,8 ton per invånare. Bara Mexiko, Brasilien och Indien ligger efter. Genomsnittet i världen ligger på 4,4 och då inkluderas många u-länder med nästan ingen modern industri och inget behov av uppvärmning på vintern. För industriländernas organisation OECD är snittet 9,2, för USA är siffran 15,5, Ryssland 10,2, Tyskland 8,9 och Kina 6,6. https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Miljo/Utslapp-internationellt/Koldioxid-per-capita

Trots Sveriges eminenta siffror finns det ett parti som vill utsätta svenskarna för mer koldioxidskatter och samtidigt göra det omöjligt att i landet driva en helt koldioxidfri energiproduktion i form av kärnkraft. De har journalisternas fulla stöd. Må de ej få väljarnas stöd.

Bild: Brunkolsbrytning i Welzow-Süd i Tyskland. Foto Xaar.