Miljöpartiet har nyligen presenterat en “klimatplan” på 142 punkter. Det blir inte roligt att vara svensk om den planen genomförs.

Bland annat kan noteras att MP vill fördubbla cykeltrafiken i städerna under de kommande sju åren. Ett första steg är subventioner för inköp av elcyklar (nyss genomfört). Låginkomsttagare i glesbygden ska betala för de högavlönade Södermalmsbornas cyklar (i Stockholm är det i första hand på det backiga och politiskt korrekta Södermalm som det behövs elcyklar). Partiet tänker sig också att cyklar ska användas mer för godstransporter! Kanske lämpliga jobb för invandrare utan utbildning?

Partiet vill avskaffa kommunernas möjligheter att ställa krav på ett visst minsta antal parkeringsplatser vid nybyggnationer och dessutom skattebelägga inte bara gratisparkering vid arbetsplatser utan också vid köpcentra! Genom miljözoner ska man stoppa användning av dieselbilar i städerna, det var bara ett par år sedan miljöpartisterna uppmanade folk att köpa de särskilt miljövänliga diselbilarna. Nu, när folk har lytt uppmaningen och investerat i nya dieseldrivna bilar är de plötsligt miljöbovar. Och genom att avskaffa reseavdragen ska man klämma åt låginkomsttagare i avlägsna förorter. Till nytta för de som haft råd att köpa lägenheter på Södermalm (och motsvarande stadsdelar i andra städer).

Partiet vill under de kommande tolv åren fördubbla kollektivtrafikens andel av persontransporterna. Detta ska ske genom höjda drivmedelsskatter och parkeringsavgifter. Partiet tycks inte ha tänkt på att bilen är det enda praktiska alternativet i glesbygden. Och även i många städer. Man tänker sig också att genom olika regleringsåtgärder styra över godstrafiken till järnväg och sjöfart. Transportköparna lär vara föga begeistrade och den moderna kapitalbesparande just-in-time-tekniken skulle ha sett sina bästa dagar. Den som svarat för en betydande del av välståndsökningen under de senaste decennierna. Det kanske mest uppseendeväckande kravet är att fossilbaserade drivmedel inte ska få säljas om tolv år! Halva bilparken (det är bilar som redan finns i bruk) ska tydligen skrotas. För att inte tala om en ännu högre andel av jordbruksmaskiner, motordrivna gräsklippare, motorsågar, skogsmaskiner, mopeder, motorcyklar med mera. Det handlar inte om miljarder utan hundratals miljarder i kapitalförstöring.

Miljöpartiets värld är en helt annan än den vi andra lever i. Lastbilstransporter är subventionerade och utnyttjar vägnätet gratis (partiet tycks inte ha hört talas om fordonsskatter, dieselskatter, koldioxidavgifter med mera). Att flygbränslet inte beskattas lika hårt som bränsle för marktransporter är också en subvention, trots att bränsleskatternas främsta uppgift är att finansiera vägnätet, medan flyget betalar kostnaderna för sin infrastruktur genom start- och landningsavgifter och även avgifter för trafikledning.

Miljöpartiet vill samtidigt göra det svårare att uppnå ett samhälle med låga utsläpp genom att motverka kärnkraften, som fortfarande står för 40 procent av elförsörjningen i landet. Genom kombinationen av kärnkraft och vattenkraft har Sverige en elproduktion som är så gott som utsläppsfri, vilket det dock ska bli ändring på. Elbilar som drivs med fossileldade kraftverk (även om de ligger i Danmark, Tyskland eller Polen) ger inga miljövinster.

Miljöpartiets politik är en skräckpolitik. För alla svenskar. Bäst för alla vore om partiet åkte ut ur Riksdagen i höstens val. De har visat sig skickligt kunna genomdriva sin extrema agenda genom utpressning mot andra partier i ett knepigt parlamentariskt läge. Svenska folkets bästa framtidsutsikter ligger i att partiet aldrig får chansen till den utpressningspolitiken.

Foto: Johan Schiff